Caritas Polska – Pomoc dla Ukrainy

Caritas pomaga ofiarom wojny w Ukrainie. Wspiera zarówno ludzi, którzy pozostali w zaatakowanym przez Rosję kraju jak i uchodźców docierających do Polski. Caritas Polska działa we współpracy z diecezjalnymi Caritas oraz organizacjami w Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas Ukraina.

ZESTAWIENIE / więcej: https://caritas.pl/ukraina/

Cały czas trwa zbiórka Pomoc dla Ukrainy. Naszych wschodnich sąsiadów można wesprzeć m.in. dokonując wpłat (caritas.pl) bądź wysyłając charytatywne SMS-y o treści UKRAINA pod numer 72052.

SMS o treści UKRAINA pod numer 72052 (2,46 zł z VAT)

Print Friendly, PDF & Email