Rozpoczęła się kolejna edycja kursu dla ceremoniarzy parafialnych LSO

W dniach 7-8 października 2022 r. w Domu na Podwalu w Lublinie odbył się pierwszy zjazd IV. edycji Kursu Ceremoniarza liturgicznej służby ołtarza w archidiecezji lubelskiej. W spotkaniu uczestniczyło 52 kandydatów z parafii naszej archidiecezji.

Kurs dla ceremoniarzy parafialnych w archidiecezji lubelskiej odbywa się już po raz czwarty. W tym roku by Ołtarza zgłosiło się 52 kandydatów. Będą oni zdobywać formację duchową oraz liturgiczną. Podczas spotkań i licznych wykładów kandydaci będą formowani przez starszych ceremoniarzy pod okiem archidiecezjalnych duszpasterzy LSO.

Kandydaci na ceremoniarzy będą uczestniczyli w sześciu zjazdach w Domu na Podwalu w Lublinie. W tym czasie pogłębiać będą swoją formację duchową, uczestnicząc w katechezach i wykładach prowadzonych przez duszpasterzy oraz ceremoniarzy. Spotkania oraz ćwiczenia w grupach, będą dotyczyć poszczególnych części Mszy świętej oraz formacji liturgicznej. Ministranci, biorący udział w kursie zdobywać będą wiedzę potrzebną do współpracy z zespołem liturgicznym, nauczą się struktury Mszy świętej i poznają szczegółowo Mszał rzymski. Celem kursu jest gruntowne przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach.

Kurs zakończy się uroczystym włączeniem w poczet ceremoniarzy, w trakcie pielgrzymki ministrantów do Wąwolnicy, w dniu 24 czerwca 2023 roku.

Kurs Ceremoniarza Parafialnego ma na celu przygotowanie ministrantów Słowa Bożego (lektorów) do następujących zadań:

  1. Pomoc w kierowaniu asystami liturgicznymi w parafii podczas Mszy Świętych w niedzielę, podczas uroczystości i innych nabożeństw,
  2. Pomoc w sprawowaniu opieki nad małymi grupami kandydatów, ministrantów i lektorów (szczególnie w parafiach, gdzie posługuje jeden ksiądz),
  3. Prowadzenie spotkań teoretycznych oraz praktycznych ćwiczeń z liturgii w grupach służby liturgicznej,
  4. Czuwanie nad przebiegiem służby Bożej w ciągu całego tygodnia,
  5. Dbanie o dyscyplinę, porządek i ciszę w zakrystii,
  6. Pełnienie posługi animatora w czasie rekolekcji parafialnych i ministranckich, pomoc w asystach w czasie uroczystości diecezjalnych.
Print Friendly, PDF & Email