Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku wschodnim 14.02.2017

We wtorek 14 lutego 2017 r., w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Lublinie (ul. Paderewskiego 20), w  ramach Dnia Świętych Patronów Europy Cyryla i Metodego w intencji pokoju w Europie i świecie odprawiona zostanie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma w obrządku wschodnim.

Liturgia, pod przewodnictwem grekokatolickego Biskupa Benedykta Aleksijczuka, rozpocznie się o godz. 17.30. Weźmie w niej udział Chór Lwowskiego Seminarium Duchownego.

Boski wymiar liturgii jest związany z obecnością w Liturgii naszego Pana ? nie tylko w konsekrowanych Darach, lecz także w czytanym Słowie Bożym, oraz zgodnie z Jego obietnicą „Bo gdzie są dwaj lub trzej zebrani w moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20) ? w zgromadzeniu wiernych. Służba Boża jest częścią obejmującej niebo i ziemię Liturgii, niebiańskiego wysławienia Pana przez wszystkie stworzenia. Świadczy o tym cały tekst Służby Bożej, a szczególnie hymn cherubinów oraz hymn serafinów (Święty, Święty Pan Bóg zastępów…). Ten ostatni składa się z pieśni aniołów wokół Bożego tronu (Iz 6, 3) oraz pieśni śpiewanej przez ludzi na powitanie Jezusa przy Jego wjeździe do Jerozolimy. Uczestnicy liturgii są świadkami wielkiej tajemnicy ? Bóg schodzi na Ziemię, oddaje się w ofierze by uświęcić i podnieść człowieka do swego majestatu, dlatego częste uczestnictwo wiernych w Świętej Liturgii jest dla nich błogosławieństwem i daje korzyści zarówno ich duszom jak i ciałom.
W Kościele Bizantyjskim Liturgia odprawiana jest według tekstu, którego autorstwo jest przypisywane św. Janowi Złotoustemu, lub tekstu przypisywanego św. Bazylemu Wielkiemu. (www.unici.pl)

Boska Liturgia św. Jana Złotoustego – pełny dwujęzyczny tekst (www.unici.pl)
 

bobola-lit

Print Friendly, PDF & Email