Biskup Mieczysław Cisło przechodzi na emeryturę

W związku z ukończeniem 75. roku życia i tym samym osiągnięciem wieku emerytalnego przez Księdza Biskupa Mieczysława Cisło, Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.


Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 4202/20

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp Mieczysława Cisło z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej.

Warszawa, 15 sierpnia 2020 r.

+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski


Bp Mieczysław Cisło

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
Wikariusz Generalny Archidiecezji Lubelskiej
doktor teologii

dewiza biskupia: Christus Pascha nostrum – Chrystus nasza Pascha

urodzony: 15 sierpnia 1945 r. w Niemirówku k. Krasnobrodu
święcenia prezbiteratu: 14 czerwca 1970 r. w Lublinie
mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej (tyt. Auca): 13 grudnia 1997 r.
święcenia biskupie: 2 lutego 1998 r. w Lublinie
administrator archidiecezji lubelskiej: 14.02.2010 – 22.10.2011

na forum ogólnopolskim był: Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchów Katolickich oraz Asystentem KEP przy Radzie Katolików Świeckich, Przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego, Przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, Członkiem Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie.

więcej: https://archidiecezjalubelska.pl/biskupi/mcislo/

Księdzu Biskupowi dziękujemy za wszelkie dobro, które za jego przyczyną stało się naszym udziałem. Modlimy się o potrzebne łaski w dalszej służbie dla Kościoła i Archidiecezji Lubelskiej

28 maja br. papież Franciszek skierował list gratulacyjny, w którym podziękował Księdzu Biskupowi Mieczysławowi Cisło za jego kapłańską posługę z okazji jubileuszu 50-lecia kapłaństwa.

List papieża Franciszka
Tłumaczenie Listu
Print Friendly, PDF & Email