Dzień ofiar aktów przemocy ze względu na religię lub wyznanie – 22.08.2020

Z okazji Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, 22 sierpnia 2020 roku w Dobrzyniu nad Wisłą odbędą się polskie obchody tego wydarzenia. Organizuje je Laboratorium Wolności Religijnej działające przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Rozpoczynające się 22 sierpnia o godz. 21.00 obchody obejmą zapalenie pochodni w geście solidarności z prześladowanymi (Dobrzyń nad Wisłą, Góra Zamkowa) oraz internetową akcję zapalania świec i zniczy. W całej Polsce podświetlone zostaną też gmachy urzędów i instytucji kulturalnych.

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Stało się tak z inicjatywy polskiej
dyplomacji reprezentowanej przez Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza. Pełne poparcie dla tekstu rezolucji oraz zawartych w nim treści i zobowiązań wyraziło 88 państw członkowskich ONZ reprezentujących wszystkie grupy geograficzne oraz różne religie i kultury.

By wziąć udział w Międzynarodowym Dniu Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie wystarczy opublikować na Facebooku bądź Twitterze zdjęcie zapalonej świecy i opisać jej symbolikę.

Oznacz Laboratorium, dodaj hashtag: #MDUOAP, #22sierpnia, #FoRBmatters. Możesz również ustawić specjalną nakładkę na zdjęcie profilowe, którą przygotowaliśmy z tej okazji. Dołącz do obchodów – buduj kulturę wolności!

Laboratorium Wolności Religijne – „Światło dla prześladowanych”
  • ok. 260 mln – tylu chrześcijan zmaga się obecnie ze szczególnie silnymi prześladowaniami.
  • 80% – taki odsetek spośród wszystkich prześladowanych ze względu na wyznawaną religię stanowią chrześcijanie.
  • 1 na 9 chrześcijan na świecie poddanych jest szczególnie ciężkim prześladowaniom.
  • 11 – liczba krajów, w których stopień nasilenia prześladowań uznaje się za ekstremalnie wysoki; jeszcze
  • w 2014 roku jedynym krajem o ekstremalnym stopniu prześladowań była Korea Północna.
  • 6% – o tyle wzrosła w ciągu ostatniego roku liczba chrześcijan poddawanych intensywnym prześladowaniom w 50 krajach wpisanych do Światowego Indeksu Prześladowań
  • 325 – liczba udokumentowanych przypadków naruszenia wolności religijnej na terenie Europy w 2018 roku.

Jak wskazuje Laboratorium Wolności Religijnej, w 2019 roku w Polsce odnotowano 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania chrześcijan, w rzeczywistości tego typu incydentów mogło być jednak więcej. Należy pamiętać o „nigdzie nie zgłaszanych ani nie monitorowanych, a często obecnych w dyskursie publicznym aktach etykietowania, poniżania, deprecjonowania czy ośmieszania osób otwarcie przyznających się do swojej wiary”.

Projekt Laboratorium Wolności Religijnej powstał w ramach Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma za zadanie przeciwdziałać „naruszaniu wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji chrześcijan ze względu na wyznawaną religię”. W tym celu prowadzi działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtuje odpowiednie postawy poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych. Program został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej informacji: https://laboratoriumwolnosci.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/events/3343222405738937/

Print Friendly, PDF & Email