Abp Stanisław Budzik przewodniczącym Komisji Nauki Wiary KEP

We wtorek, 8 października 2019 r., rozpoczęły się obrady 384. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Wśród tematów Zebrania znajdują się m.in. nowe zasad formacji kapłańskiej, sprawy związane z pracą Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz nowym programem duszpasterskim i świętowaniem niedzieli.

Podczas wtorkowych obrad biskupi dokonali także wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Nowym Przewodniczącym Komisji Nauki Wiary na pierwszą pięcioletnią kadencję wybrany został abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

W zakresie działań Komisji Nauki Wiary znajdują się: Treść nauczania teologii biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, ascetycznej. Poprawność teologiczna programów nauczania teologii na studiach uniwersyteckich i w kolegiach, a także nauczania homiletycznego i katechetycznego. Przepowiadanie słowa Bożego – treściowe propozycje programów homiletycznych, komentarzy liturgicznych. Publikacje – plan wydawniczy uwzględniający potrzeby duszpasterskie, propozycje dotyczące zespołów autorskich, wskazywanie propozycji obcojęzycznych godnych przetłumaczenia. Zagadnienia dotyczące filozofii w instytucjach kształcenia katolickiego. Troska o doktrynalną czystość tekstów publikowanych przez Konferencję Episkopatu.

www.episkopat.pl

foto: www.flickr.com/photos/episkopatnews

Print Friendly, PDF & Email