Zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej

Z dniem 30 września 2019 r. wchodzą w życie Zasady ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Lubelskiej. Niniejsze „Zasady” przeznaczone są do stosowania we wszystkich kościelnych jednostkach organizacyjnych zależnych od archidiecezji lubelskiej.

Do ich przestrzegania zobowiązani są w szczególności osoby duchowne oraz osoby świeckie (wychowawcy, nauczyciele, trenerzy, animatorzy, wolontariusze, praktykanci i stażyści i inni) zatrudnieni na różnych stanowiskach oraz podejmujących różne zadania, posługi i zakresy odpowiedzialności.

Pełny tekst dokumentu:

Print Friendly, PDF & Email