Stowarzyszenie Misericordia z Lublina laureatem nagrody Totus Tuus

W wieczór poprzedzający Dzień Papieski, w sobotę 12 października 2019 r., podczas Gali na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone kolejne nagrody TOTUS TUUS, tzw. katolickie noble. Otrzymują je osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przyznaje nagrody TOTUS TUUS od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej.

www.dzielo.pl

Wśród tegorocznych laureatów – w kategorii „Promocja godności człowieka” – znalazło się Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie. Stowarzyszenie działa od 1991. Zajmuje się niesieniem pomocy duchowej i poprawą warunków życia osób chorych psychicznie i wsparciem ich najbliższych.

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” od ponad 20 lat pomaga ludziom zmagającymi się z bezlitosnymi chorobami umysłu, które najczęściej atakują bez ostrzeżenia. Posiada kompleksowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dysponujemy trzema ośrodkami rehabilitacyjnym (Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej Santiago Cafe) i trzema ośrodkami (hostel, mieszkania, dom o charakterze rodzinnym), w których moża zamieszkać.

www.misericordia.org.pl

Gala była transmitowana w sobotę 12 października przez Program 2. Telewizji Polskiej – TVP2.


Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia powstało 23 stycznia 1991 roku, z inicjatywy ks. Tadeusza Pajurka ówczesnego kapelana Szpitala Neuropsychiatrycznego, aby pomóc osobom chorym psychicznie w ich specyficznych potrzebach:

 • psychologicznych (zrozumienie własnej choroby, ograniczeń i możliwości),
 • społecznych (powrót do społeczeństwa po przebytej chorobie),
 • duchowych (miejsce chorego w Kościele, świat ducha a świat choroby),
 • materialnych (znalezienie mieszkania, podjęcie pracy).

Aktualnie Stowarzyszenie oferuje dla osób chorujących psychicznie:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienny ośrodek wsparcia dla osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym – oferuje rehabilitację społeczną i zdrowotną, posiada 9 pracowni terapeutycznych.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej – przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w ramach 7 pracowni terapii zajęciowej,
 • Zakład Aktywności Zawodowej (Kawiarnia Santiago Cafe) – zatrudnia 54 osoby niepełnosprawne,
 • Ośrodek Adaptacyjny – mieszkania chronione dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi i trudną sytuacją mieszkaniową,
 • Dom o charakterze rodzinnym – miejsca mieszkalne dla 11 osób niepełnosprawnych
 • Mieszkania jednoosobowe – dla 5 osób niepełnosprawnych
 • Klub Samopomocy „Misericordia”
 • Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci z dzielnicy Głusk

Ponadto Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi, szkolenia, spotkania integracyjne, konkursy, konferencje oraz współpracuje na stałe z Kościołem Rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza przy ul. Abramowickiej 2, (osoby chore mają możliwość udziału we Mszy św., przyjęcia sakramentów oraz rozmowy z doświadczonymi duszpasterzami).


więcej:

Print Friendly, PDF & Email