Abp Stanisław Budzik Doktorem H.C. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W czwartek, 23 stycznia 2020 r., w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Metropolicie Lubelskiemu Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi.

Tytuł honorowy doktora honoris causa jest nadawany w dowód uznania zasług w dziedzinie nauki, kultury i życia społecznego. Osoby proponowane do tej godności powinny wykazywać się wybitnymi osiągnięciami oraz wyróżniać się niekwestionowanym autorytetem i postawą moralną.

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na wniosek Rektora nadał to najwyższe akademickie wyróżnienie ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Budzikowi w uznaniu jego wybitnych dokonań w zakresie nauki, posługi pasterskiej oraz dialogu kulturowego.

Uniwersytet Przyrodniczy nadaje tytuł Doktora Honoris Causa ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Budzikowi Arcybiskupowi Metropolicie Lubelskiemu w uznaniu Jego wielkich zasług, a w szczególności jako: wybitnemu uczonemu o renomie europejskiej, doskonałemu organizatorowi życia religijnego na Lubelszczyźnie i w Polsce, zaangażowanemu kontynuatorowi pogłębiającemu dziedzictwo swoich lubelskich poprzedników w zakresie dialogu Kościoła z przedstawicielami świata kultury, niosącemu wyjątkową pasterską posługę w duchu i prawdzie wobec środowiska akademickiego, w tym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, osobie godnej głębokiego szacunku i wielkiego poważania.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, który w 2020 roku obchodzi jubileusz 65-lecia działalności, w swojej historii wyróżnił taką godnością akademicką 59 osób.

Abp prof. Stanisław Budzik to znacząca postać polskiego Kościoła Katolickiego, owocnie zespalająca działalność naukową z posługą religijną. Zbiory homilii Księdza Arcybiskupa stanowią dowód realizacji naukowych ustaleń, stając się szeroko dostępną kopalnią wiedzy. Stanisław Budzik to zaangażowany orędownik zgodnej współpracy trzech wyznań chrześcijańskich i środowiska akademickiego. Honorujemy arcybiskupa Stanisława Budzika tytułem doktora honoris causa za Jego szerokie zaangażowanie w dialog Kościoła z przedstawicielami świata kultury i otwartą pasterską posługę wobec środowiska akademickiego Lublina, w tym wobec Uniwersytetu Przyrodniczego.

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uroczystości przewodniczył J.M. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, a laudację wygłosi Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki.

Abp Stanisław Budzik to naukowiec powszechnie znany i ceniony w kraju i za granicą, świadomy społecznych zobowiązań nauki i obdarzony umiejętnością skutecznego zespalania działalności naukowej z posługą religijną. Znany jest także ze swojej wytrwałej i konsekwentnej działalności pasterskiej i organizacyjnej, podejmowanej w duchu dialogu ekumenicznego w celu zbliżenia Kościoła w Polsce z chrześcijanami żyjącymi za wschodnią granicą oraz tworzenia klimatu zgodnej współpracy różnych wyznań chrześcijańskich. To człowiek dialogu, kompromisu i pojednania, oddany służbie Bogu i Kościołowi w Lublinie, w Polsce i na świecie, osoba godna głębokiego szacunku i poważania.

Laudacja – prof. Zbigniew Grądzki, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji i władz samorządowych, Rektorzy i Prorektorzy lubelskich Uczelni, przedstawiciele Kościołów katolickiego i prawosławnego, przedstawiciele instytucji naukowych, katolickich, branżowych, a także społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (w latach 1972-2008 – Akademia Rolnicza w Lublinie) powstał jako samodzielna jednostka (Wyższa Szkoła Rolnicza) w 1955 roku. Jest publiczną uczelnią przyrodniczą o charakterze wieloprofilowym, integrującym nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Tworzy go siedem wydziałów.

Obecnie Uniwersytet zatrudnia ok. 1400 pracowników, w tym ponad 650 nauczycieli akademickich z czego ponad 250 to profesorowie i doktorzy habilitowani. Uczelnia ma przeszło 73 tysiące absolwentów, a na wszystkich typach studiów kształci się aktualnie ok. 8 tys. studentów.

Badania naukowe prowadzone są w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych. Stanowią one cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych, a świadczą o tym m.in. liczne publikacje pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach oraz uzyskiwane patenty.

więcej: www.up.lublin.pl


Doktor Honoris Causa Arcybiskup Stanisław Budzik wygłosił wykład pt. „Rzeczy ukryte od założenia świata”. Mechanizm kozła ofiarnego według René Girarda.

Biogram Doktora Honoris Causa Abpa Stanisława Budzika – www.up.lublin.plPrint Friendly, PDF & Email