Medal Unii Lubelskiej dla s. Karoliny Kołodziejczyk CSFB

Do grona osób odznaczonych Medalem Unii Lubelskiej – honorowym wyróżnieniem Prezydenta Miasta Lublin – dołączyła s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk ze Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej (CSFB). Siostra otrzymała medal z rąk Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka w lubelskim Ratuszu 28 stycznia 2020 r.

W uznaniu za cenny wkład w upamiętnianie dziejów Kościoła oraz wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego z podziękowaniem za świadectwo wiary będące wzorem dla rozwoju duchowego Lublinian.

z tytułu odznaczenia

Siostra Karolina od 1993 roku pracuje jako archiwistka w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim. Jest absolwentką wydziału humanistycznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – kierunek historia (specjalizacja archiwalna).

Obok zadań związanych z codzienną działalnością archiwum, współpracuje m.in. z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami wspierając ich inicjatywy i projekty realizowane dla lokalnych społeczności Lublina i całej Lubelszczyzny.

Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie gromadzi materiały dotyczące historii i współczesnej działalności Kościoła na Lubelszczyźnie. Należą one do najcenniejszych w kraju. Składają się na nie m.in. takie serie ksiąg jak księgi oficjalatu foralnego lubelskiego poczynając od XV wieku, księgi wizytacyjne archidiakonatu lubelskiego od XVII wieku, księgi czynności łacińskich biskupów chełmskich oraz księgi wizytacji biskupich od XVII stulecia, księgi posiedzeń łacińskiej kapituły chełmskiej i księgi posiedzeń kapituły kolegiackiej lubelskiej od XVII wieku. Do zasobu należą pergaminy, z których najstarsze sięgają XV stulecia.

www.archiwum.diecezja.lublin.pl

Medal Unii Lubelskiej został ustanowiony przez Prezydenta Lublina w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia Unii Lubelskiej. Jest przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina. Jest to obok Medalu „Zasłużony dla Miasta Lublin” najwyższe i najbardziej prestiżowe wyróżnienie Prezydenta.

Honorowe Wyróżnienia Prezydenta
Print Friendly, PDF & Email