41. rocznica śmierci Prymasa Polski bł. Stefana Wyszyńskiego w Lublinie

W piątek, 27 maja 2022 r., w przeddzień 41. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, bł. Stefana Wyszyńskiego, przed pomnikiem Prymasa na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej w Lublinie złożyli kwiaty przedstawiciele lokalnych władz i instytucji wraz z metropolitą lubelskim abp. Stanisławem Budzikiem.

28 maja przypada rocznica śmierci i liturgiczne wspomnienie (w tym roku obchodzone po raz pierwszy), wyniesionego na ołtarze 12 września ubiegłego roku Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) – biskupa diecezji lubelskiej w latach 1946-1949, a następnie arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, oraz Prymasa Polski.

Jesteśmy dumni, że Prymas Tysiąclecia tak bardzo związany był z naszym miastem. Niech to nasze spotkanie sprawi, że będziemy nadal wracać do tej postaci. Niech ten pomnik, wzniesiony 50 lat po jego ingresie do Lubelskiej Katedry, przypomina nam nie tylko jego postać, ale zachęca nas, aby te wartości, które głosił, którym służył, którym poświęcił swoje życie, nadal kształtowały naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski

W uroczystości uczestniczyli m.in.:

• abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
• Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski
• Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
• Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
• ks. prof. Mirosław Sitarz, Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła
• ks. dr Krzysztof Kwiatkowski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie
• Tadeusz Sławecki, Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
• mjr Jarosław Kędziora, Przedstawiciel Dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
• Magdalena Naumiuk, Centrum Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie
• Urszula Łapińska-Łubniewska, Dyrektor XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, z pododdziałem uczniów klasy mundurowej
• Wartę honorową przy pomniku Prymasa objęli harcerze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

Print Friendly, PDF & Email