30 lat posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji

W dniach 1-3 grudnia 2023 roku odbyła się ostatnia, piąta tura rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Lubelskiej. Łącznie w rekolekcjach uczestniczyło ponad 400 szafarzy. Przewodnim motywem rekolekcji był temat minionego roku duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Nad całą organizacją i przebiegiem czuwał ks. Grzegorz Bogdański – nowy duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, prefekt MSD w Lublinie. Nauki rekolekcyjne, modlitwy i nabożeństwa prowadził ks. Sławomir Jargiełło, zastępca duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy i ojciec duchowny Lubelskiego Seminarium.

Najważniejszym momentem rekolekcji była wspólna niedzielna Eucharystia pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława, w której dziękował Bogu wraz z duszpasterzami za 30 lat posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej w Archidiecezji Lubelskiej. Arcybiskup Stanisław przypomniał historię ustanowienia pierwszych nadzwyczajnych szafarzy w Archidiecezji w roku 1993, co zapoczątkowało tradycję liczącą już 3 dekady. „Pełnić posługę szafarza Komunii Świętej to wielki zaszczyt, ale równocześnie wielkie wyzwanie i wielkie zadanie, aby być świadkiem Eucharystii oraz Ewangelii” – podkreślił w homilii, ale także przestrzegał, aby nie ulegać pokusom; być przede wszystkim po to, aby służyć potrzebującym, a nasza postawa winna być odzwierciedleniem Kościoła Służebnego wobec wszystkich wiernych.

Wśród uczestników Mszy św. byli obecni dwaj szafarze ustanowieni w tymże roku: Pan Adam z Parafii pw. św. Dominika w Turobinie oraz Pan Henryk z Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie.

Wczoraj i dziś…

Pierwszy kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej został zorganizowany przez Diecezjalną Komisję Liturgiczną, której przewodniczył wówczas Ks. dr Czesław Krakowiak, w dniach od 7 grudnia 1992 r. do 6 stycznia 1993 r. Uczestniczyło w nim 60 osób, w tym 11 sióstr zakonnych. Dnia 14 lutego 1993 w Archikatedrze Lubelskiej Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał uroczystego obrzędu ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Drugi kurs dla nadzwyczajnych szafarzy został przeprowadzony w roku 1995. Kurs ukończyło 18 osób (w tym 12 sióstr zakonnych), które 26 marca otrzymały od Arcybiskupa Bolesława upoważnienie do udzielania Komunii Świętej. W następnych latach były organizowane kursy wtedy, gdy było zgłoszonych przynajmniej kilkudziesięciu kandydatów.

Dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej Ks. Prof. Czesław Krakowiak przygotował mały rytuał zawierający zasady wypełniania przez nich posługi oraz teksty liturgiczne używane w czasie udzielania Komunii Świętej oraz Legitymację nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w formie książeczki.

Od roku 2000 troskę duszpasterską nad szafarzami sprawował Ks. dr Zbigniew Wójtowicz, jako moderator Wydziału Duszpasterstwa. W roku 2002 zorganizował dwa kursy przygotowawcze, a ustanowienia szafarzy dokonał biskup 23 marca i 17 listopada. W kolejnych latach takie kursy nadal były prowadzone, zakończone błogosławieństwem biskupa do pełnienia funkcji nadzwyczajnych szafarzy: 24 kwietnia 2004; 14 maja 2005; 31 marca 2007 r.

Od roku 2010 do 2023 organizacją przygotowania kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy oraz odpowiedzialnym za ich dalszą formację był Ks. dr Maciej Staszak, ceremoniarz archidiecezjalny, a następnie proboszcz w Markuszowie. Po odpowiednim przygotowaniu biskupi ustanawiali następnie nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej: 18 grudnia 2010; 24 marca 2012; 23 marca 2013; 22 marca 2014; 5 grudnia 2015; 4 marca 2017; 24 lutego 2018; 15 marca 2019; 24 października 2020; 25 września 2021 i 17 marca 2023 r.

W kwietniu 2023 Arcybiskup Stanisław Budzik duszpasterzem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej mianował Ks. mgra lic. Grzegorza Bogdańskiego, prefekta Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i zarazem ceremoniarza archidiecezjalnego. Obejmując funkcję duszpasterza został także Moderatorem Centrum Formacji Liturgicznej Archidiecezji Lubelskiej. W tymże roku przygotował nową stronę internetową szafarzy https://szafarze.diecezja.lublin.pl oraz przygotował dla szafarzy w formie karty nową legitymację. Zgodnie z wymogami instrukcji Konferencji Episkopatu Polki zorganizował rekolekcje przedłużające upoważnienie do pełnienia posługi szafarza. W roku 2023 odbyło się 5 tur rekolekcji: 22-24 września; 6-8 i 13-15 października; 17-19 listopada i 1-3 grudnia. Konferencje rekolekcyjne głosił ks. mgr lic. Sławomir Jargiełło, ojciec duchowny Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie i zastępca duszpasterza nadzwyczajnych szafarzy. Temat rekolekcji nawiązywał do hasła obecnego roku liturgicznego (2023) „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W rekolekcjach wzięło udział ponad 400 nadzwyczajnych szafarzy. Kolejne rekolekcje na rok 2024 już są zaplanowane, a kurs przygotowawczy dla kandydatów jest przewidziany w lutym/marcu roku Jubileuszowego 2025.

Pierwszym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej chorym do domów w każdą niedzielę, bezpośrednio po Mszy św. w czasie której pełnią swoją posługę w zgromadzeniu eucharystycznym. Nadzwyczajni szafarze mogą spełniać także inne funkcje liturgiczne, o ile nie ma osób do tego przygotowanych, głównie lektora i kantora oraz mogą prowadzić nabożeństwa pod nieobecność kapłana. Zawsze jednak zakres wypełnianych przez nich posług zależy od miejscowego proboszcza.

Ks. Prof. Czesław Krakowiak świadek historii, wspomina, że posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej u swoich początków w Archidiecezji Lubelskiej została bardzo dobrze przyjęta przez wiernych. Bogu niech będą dzięki!

Print Friendly, PDF & Email