15. rocznica święceń biskupich bpa Józefa Wróbla (27.01.2016)

W środę, 27 stycznia 2016 r. mija piętnasta rocznica święceń biskupich bpa Józefa Wróbla, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej. Decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, 30 listopada 2000 roku  został on mianowany przez biskupem ordynariuszem Diecezji Helsinki, a 27 stycznia 2001 r. otrzymał święcenia biskupie w Helsinkach. Od 1 lipca 2008 jest biskupem pomocniczym Archidiecezji Lubelskiej.

Z okazji dzisiejszego święta życzymy Dostojnemu Jubilatowi obfitości łask Bożych, dziękując za niemal 8 lata posługi w naszej archidiecezji  oraz działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (od 1 października 1987).Biskup JÓZEF WRÓBEL SCJ

Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
Wikariusz Generalny Archidiecezji Lubelskiej
doktor habilitowany teologii, profesor KUL

w Konferencji Episkopatu Polski:

Członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

dewiza biskupia: Omnia mea tua sunt – Wszystko, co moje, jest Twoje

urodzony – 18 października 1952 r. w Bestwinie k. Bielska-Białej
święcenia prezbiteratu – 12 czerwca 1980 r.
mianowany biskupem Helsinek – 30 listopada 2000 r.
święcenia biskupie – 27 stycznia 2001 r. w Helsinkach
mianowany biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej (tyt. Suas) – 1 lipca 2008 r.
kierownik Katedry Teologii Życia KUL – od 1 października 1999 r.

Print Friendly, PDF & Email