Parafia

Lublin, pw. św. Agnieszki

Strona WWW: http://agnieszkakalina.pl/
Wezwanie:św. Agnieszki
Liczba wiernych:3906
Erygowana:23.09.1866
Odpust:św. Agnieszki - niedziela po 21.01
MB Pocieszenia - I niedziela września
Emaus - II dzień Wielkanocy
Msze święte:Niedziele 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30; 18:00
Kancelaria:czynna w dni powszednie 10 - 12 i 15 - 17
Adres:ul. Kalinowszczyzna 62
20-129 Lublin
Telefon:81 747 01 30
Księża :Gacan Kazimierz Jan
Siwko Piotr Sylwester
Grabarczyk Grzegorz Wojciech
Waś Łukasz
Historia parafii:Na pocz. XVII w. mieszczanie z Kalinowszczyzny, która w owym czasie staniowiła oddzielną jurydykę, uczynili znaczne zapisy na rzecz zakonu augustianów. Darowizny te zostały potwierdzone przez króla Władysława IV. Za zgodą bpa krakowksiego zakonników sprowadzono z Krasnegostawu. Początkowo zamieszkiwali oni w domu ofiarowanym przez rodzinę Wardziaków. Po uporaniu się z trudnościami finansowymi wybud. klasztor i kościół. Jednak te zabudowania na przestrzeni 2 wieków były kilkakrotnie dewastowane. Już w 1648 r. do zupełnej ruiny doprowadzili je Kozacy. Część zakonników wymordowano, a innych uprowadzono. Po odbudowaniu przyszły nowe klęski. W czasie wojen szwedzkich zabudowania zostały powtórnie spustoszone (1655-57). Tym razem klasztor wzniesiono z cegły.
Niepomyślnym okresem dla obiektów augustiańskich była doba powstań narodowych. W 1831 r. spłonął klasztor z kościołem. Odbudowa nastąpiła w 1833 r. W czasie powstania styczniowego w klasztorze było tylko 2 zakonników. Kasata nastąpiła w 1864 r. Pozostawiono 1 ojca dla obsługi świątyni, który po przejściu do duchowieństwa diecezjalnego w 1866 r. został skierowany do innego kościoła. W budynkach poklasztornych stacjonowało wojsko carskie. Władze diecezjalne za zgodą zaaborców przeniosły w 1866 r. całość duszpasterstwa z kościoła św. Mikołaja, który został kościołem filialnym. Przystąpiono także do odrestaurowania zabudowań. Uposażenie stanowiła m. in. dziełka ziemi na Kalinowszczyźnie (4 morgi), sad i od 1928 r. po parcelacji majątku Biskupice, dalsze 7,5 ha. Od 1884 r. w budynku położonym niedaleko klasztoru prowadzono ochronkę dla sierot i dzieci z biednych rodzin. Klasztor poaugustiański stanowi obenie dom parafialny. W XX w. teren kilkakrotnie dzielono. W 1979 r. utworzono par. przy kościele MB Wspomożenia Wiernych oraz ośrodek duszpasterski przy kościele Najświętszego Zbawiciela, w 1981-w dzielnicy Tatary, w 1987-św. Antoniego w Lublinie i parafię w Wólce Lub., w 1989 w Świdniku Dużym.
Cmentarz, zał. w 1868 r. (później powiększony), jest w bliskim sąsiedztwie kościoła.
Archiwum prowadzi się od daty powstania parafii. Z dawniejszych dokumentów są m. in. księgi metrykalne przeniesione z Czwartku, od 1669 r.
Archiwalia pozakonne nie zachowały się.
Kościół:
Miejscowości:Lublin,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email