Ksiądz

Waś Łukasz

Data święceń:2007-05-26
Tytuły:mgr (teologia)
Funkcje:kapelan DPS "Kalina" na Kalinowszczyźnie katecheta, szkoła: Technikum Specjalne Nr 2 Dla Uczniów Nieszłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, Z Niepełnosprawnością Ruchową, W Tym Z Afazją, Z Autyzmem, W Tym Z Zespołem Aspergera w Lublinie katecheta, szkoła: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy katecheta, szkoła: Liceum Ogólnokształcące XVII dla Uczniów Niewidomych, Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją oraz Niepełnosprawność w Lublinie katecheta, szkoła: Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Usługowa Nr 2 w Lublinie
Funkcje w dekanacie:
Stanowisko:rezydent, od 01.07.2023
Parafia:Lublin, pw. św. Agnieszki


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email