Parafia

Lublin, pw. Nawrócenia św. Pawła

Strona WWW: http://pawel.lublin.pl
Wezwanie:Nawrócenia św. Pawła
Liczba wiernych:6853
Erygowana:04.05.1884
Odpust:Nawrócenia św. Pawła Ap. - 25.01
św. Antoniego Padewskiego - 13.06
Msze święte:Niedziele: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 18:30;
dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:30;
wtorek: 10:00- msza św. wotywna o św. Antonim
Kancelaria:czynna poniedziałek - piątek 10-12 i 16-18
Adres:ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin
Telefon:81 532 40 62
Księża :Kowalski Cezary Janusz
Przytuła Franciszek
Wieczorek Ryszard
Pastwa Rafał Jakub
Lipiński Grzegorz
Wójcik Krzysztof Józef
Historia parafii:Erygowana 3.05.1884 r. Otrzymała kościół i inne zabudowania po skasowanym klasztorze Bernardynów, działających w Lublinie od XV w. Ich dobrodziejami byli m. in. Sobiescy, Potoccy, Zamoyscy. Przy klasztorze istniała biblioteka, działały bractwa: św. Anny, św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego, Niepokalanego Poczęcia NMP, św. Tekli, Męki Pańskiej, św. Iwona. Zabudowania klasztorne były kilkakrotnie restaurowane. Po kasacie klasztoru pozostawiono 2 zakonników do obsługi świątyni, od 1873 r. - jednego.
Po 6-letnich staraniach nowa parafia została wydzielona z katedralnej. Obejmowała południową część miasta i kilka wsi. Na plebanię zajęto budynek pobernardyński, pochodzący z II poł. XVI w. Tworzy on razem z kościołem zamknięty czworobok. Obok jest 1-piętrowa murowana oficyna poklasztorna. Parafia przejęła też ogród poklasztorny.
Świątynia par. cieszy się popularnością m. in. dzięki rozwijającemu się kultowi św. Antoniego z Padwy, który zaprowadzili jeszcze Bernardyni. W wielkim ołtarzu znajduje sie jego obraz z licznymi wotami.
Nie zachował się księgozbiór po dawnej bibliotece klasztornej. Obecnie istnieje nowa biblioteka parafialna.
W archiwum obok akt dotyczących ponad 100-letniego okresu funkcjonowania parafii., przechowuje się ciekawe kroniki, najstarsza pochodzi jeszcze z czasów działalności Bernardynów: 1440-1859.
Kościół:
Miejscowości:Lublin,


POWRÓT
Print Friendly, PDF & Email