Życzenia Metropolity Lubelskiego z okazji Bożego Narodzenia 2017

Przebudź się człowiecze: dla ciebie Bóg stał się człowiekiem.
Umarłbyś na wieki, gdyby On nie narodził się w czasie.
Byłbyś skazany na niemiłosierną wieczność,
gdyby Bóg nie okazał ci wiecznego miłosierdzia.
Nie byłbyś przywrócony do życia,
gdyby On nie poddał się dobrowolnie śmierci.
Bez Jego pomocy byłbyś zgubiony,
zginąłbyś, gdyby On nie przyszedł. [św. Augustyn]

Święta Bożego Narodzenia przypominają nam o najwspanialszym Prezencie, jaki Bóg podarował ludzkości. Jest nim Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. W imieniu wszystkich ludzi przyjmuje Go Maryja. Jest pełna łaski, czyli niezwykle obdarowana, a przez Nią obdarowana jest cała ludzkość.

Ponieważ zostaliśmy obdarowani przez Boga, chcemy, aby także inni uczestniczyli w naszej radości. Składamy im życzenia, przygotowujemy prezenty. Słowo „prezent” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „obecny”. Bóg obdarował nas samym sobą przez to, że w swoim Synu stał się Bogiem z nami, zamieszkał pośród ludzi i jest wśród nas obecny.

W każdym darze dawanym drugiemu człowiekowi powinno być coś z nas samych i dopiero wtedy nasz dar staje się prezentem. Tak wiele mamy do ofiarowania: dobre słowo, serdeczną modlitwę, wielkoduszne przebaczenie, nienatrętną pomoc, życzliwą cierpliwość, uważne wysłuchanie drugiego człowieka, przyjście mu z pomocą. Rozdając takie dary, przygotowujemy Jezusowi godne i piękne Urodziny.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

+ Stanisław Budzik

Lublin, Boże Narodzenie 2017 r.

Antonio Allegri da Correggio, Madonna adorująca Dzieciątko, Galleria degli Uffizi, Florencja * www.gaudium.pl

Print Friendly, PDF & Email