Życzenia Metropolity Lubelskiego na Święta Paschalne 2023

„Chrystus zmartwychwstan jest, / Nam na przykład dan jest;
Iż mamy z martwych powstać, / Z Panem Bogiem królować, Alleluja.
Leżał trzy dni w grobie, / Dał bok przebić sobie;
Bok, ręce, nogi obie, / Na zbawienie tobie, Alleluja”.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Tym pozdrowieniem chrześcijanie wyrażają radość w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. To wydarzenie jest pieczęcią potwierdzającą boskość Jezusa i autentyczność jego nauczania. Cały gmach naszej wiary jest zbudowany na fundamencie zmartwychwstania.

Zmartwychwstały żyje i działa w swoim Kościele. Wciąż posyła uczniów, aby głosili zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, dobra nad złem. Pragnie, abyśmy uczestniczyli w Jego misji, stając się głosicielami Radosnej Nowiny oraz siewcami dobra i pokoju w świecie, w którym tyle łez i cierpienia.

Niech obchody zbliżającej się Paschy pomogą nam wejść głębiej w misterium Chrystusa i Jego Kościoła. Niech zwycięski Pasterz obdarza nas swoim pokojem i błogosławieństwem!

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, Wielkanoc 2023

Dieric Bouts, Zmartwychwstanie Chrystusa, ok. 1480 r.
ilustracja: gaudium.pl

Print Friendly, PDF & Email