Życzenia Metropolity Lubelskiego na Boże Narodzenie 2023

Lublin, Boże Narodzenie 2022

Adwentowe czuwanie i oczekiwanie przygotowuje nas do przeżywania tajemnicy narodzenia Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Wezwani, by uczestniczyć we wspólnocie Kościoła, pragniemy jednoczyć się wokół Nowonarodzonego, aby nieść światu orędzie Dobrej Nowiny o miłości, pojednaniu i pokoju.

Niech każdy z nas znajdzie swoje Betlejem, swoje miejsce, w którym narodzi się Bóg. Jest ono wszędzie tam, gdzie pamięta się o samotnych i chorych, smutnych i wątpiących. Betlejem jest tam, gdzie w potrzebującym człowieku, zwłaszcza dziecku, odkrywa się oblicze Chrystusa.

O Gwiazdo Betlejemska, zaświeć na naszym niebie, zaświeć w naszych sercach, w naszych rodzinach i wprowadź nas z ufnością w Nowy Rok!

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Print Friendly, PDF & Email