Życzenia Metropolity Lubelskiego na Boże Narodzenie 2022

„Co tak naprawdę znaczy obchodzić Boże Narodzenie? Jest to zaproszenie, by wyruszyć w drogę; zaproszenie, by stać się pasterzem, usłyszeć głos anioła obwieszczającego nam radość Boga. Jest to wezwanie, aby spotkać i rozpoznać Dziecię, które rodzi się także dziś na ołtarzu po to, by przynosić światu Bożą chwałę jako fundament pokoju wśród ludzi”. /Joseph Ratzinger/

Lublin, Boże Narodzenie 2022

Do Chrystusa, który narodził się w Betlejem, znaleźli drogę prości pasterze oraz Mędrcy, którzy potrafili rozpoznać znaki na niebie.

Dziś Chrystus gromadzi ludzi dobrej woli w Kościele rozproszonym po całej ziemi. Posyła nas, abyśmy – w obliczu okrutnej wojny toczącej się obok nas – byli siewcami pokoju i dobroci.

Otwierajmy nasze serca na potrzebujących wsparcia, zwłaszcza chorych, osamotnionych, na przybyszów szukających schronienia i zrozumienia.

Niech nadchodzące Święta pozwolą nam odkryć Chrystusa obecnego wśród nas zgromadzonych w rodzinie Kościoła. Niech On – Książę Pokoju – obdarzy świat, Ukrainę, nasze rodziny i nasze serca swoim pokojem!

+Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Print Friendly, PDF & Email