„Mała Ojczyzna – Lubelskie” II

Archidiecezja w ramach programu dofinansowanego przez Edukacji i Nauki realizuje drugą edycję projektu „Mała Ojczyzna – Lubelskie”.

Kontynuujemy edukacyjne wyjazdy do Lublina, z których korzystają uczniowie szkół z małych miejscowości i wiosek w naszym województwie. 

Znając wartość naszego dziedzictwa narodowego i lokalnej kultury, pragniemy podzielić się tą wiedzą z uczniami klas podstawowych z ograniczonym dostępem lub jego brakiem do dóbr kultury, instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych.

Dla uczniów przygotowaliśmy wycieczki na Zamek Lubelski czy Wieżę Trynitarską. Uczestnicy odwiedzą również Centrum Spotkania Kultury w Lublinie i Teatr Andersena. Zadbaliśmy również o integracyjny charakter wycieczek, zapraszając dzieci i młodzież do lubelskiego Lumina Parku, Muzeum Cebularza czy kina. 

Projekt „Mała Ojczyzna – Lubelskie” dzięki wyjazdom edukacyjno-kulturalnym, ma na celu rozwijać świadomość społeczną i tożsamość narodową, a poprzez żywy kontakt z dobrami kultury, dzieci i młodzież, biorące udział w projekcie, otrzymają wiedzę i narzędzia do pogłębiania rozwoju intelektualnego. Poznawanie bogactwa historii i współczesności kształtuje postawy patriotyzmu lokalnego, budującego system wartości oparty o szacunek i świadomość własnego pochodzenia.

Fot. Paweł Fiedeń

ORGANIZATOR
WSPÓŁORGANIZATOR
Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki
Print Friendly, PDF & Email