Zmarł ks. prof. Krzysztof Jeżyna

W dniu 4 lutego 2019 r. zmarł w szpitalu w Lublinie

ks. Krzysztof Jeżyna

doktor habilitowany teologii
kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

Urodzony: 30 września 1956 r. w Puławach
Święcenia prezbiteratu: 14 czerwca 1981 r. w Lublinie


Wikariusz w parafiach:
• Zakrzówek: 15.06.1981-2.09.1982
• Chełm, Narodzenia NMP: 2.09.1982-28.10.1982

Diecezjalny referent ds. duszpasterstwa młodzieży: 28.10.1982-1.02.1990

Kapelan szpitala SPSK 1 w Lublinie (ul. Staszica) : 30.06.1987-1.02.1990
Kapelan szpitala MSW w Lublinie: 1.02.1990-6.11.1995

Referent ds. duszpasterstwa nauczycieli: 25.04.1992

Pracownik naukowy KUL: 1.12.1995-8.11.2018
[pełnił m.in. funkcje: kierownika katedry Teologii Moralnej Szczegółowej, adiunkta katedry Teologii Moralnej Społecznej i dyrektora Instytutu Teologii Moralnej]

Dyrektor programowy Radia Plus: 25.08.1998-1.07.2000
Moderator duszpasterstwa pracowników nauki: 13.09.2004-3.03.2009


Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie 7 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 13.30 w kościele pw. MB Różańcowej w Puławach (ul. Lubelska 7a).

Po Mszy św. złożenie ciała Zmarłego na Cmentarzu parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach przy ul. Piaskowej 61.

Print Friendly, PDF & Email