Zmarł ks. kan. Jerzy Roman Wójtowicz

W dniu 21 sierpnia 2017 r. w parafii pw. św. Agnieszki  w Lublinie zmarł

ks. Jerzy Roman Wójtowicz

Kanonik Honorowy Kapituły Lubelskiej

Urodzony: 15 stycznia 1945 r. w Lublinie (zmarł w 73. roku życia)
Święcenia prezbiteratu: 14 czerwca 1970 r. z rąk ks. bp. Piotra
Kałwy (zmarł w 48. roku kapłaństwa)

Wikariusz w parafiach:

pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy, Lublinie
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie
pw. MB Różańcowej w Puławach
św. Agnieszki w Lublinie

Wieloletni kapelan Domów Pomocy Społecznej w Lublinie
Od 2003 roku rezydent w parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 14.00 w kościele parafialnym pw. św. Agnieszki w Lublinie.

Następnie Ciało Zmarłego zostanie odprowadzone na cmentarz parafialny.

R.I.P.

Print Friendly, PDF & Email