Zbigniew Kotyłło wyróżniony medalem „Lumen mundi”

W czwartek, 21 marca 2024 r., w kaplicy pw. Darów Wieczernika w Kurii Metropolitalnej w Lublinie, abp Stanisław Budzik przyznał archidiecezjalne odznaczenia „Lumen mundi” (Światłość świata) Zbigniewowi Kotyłło, artyście malarzowi, medalierowi, rzeźbiarzowi, grafikowi.

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” Mt 5,16

Zbigniew Kotyłło specjalizuje się w malarstwie portretowym i sakralnym. Jego prace znajdują się między innymi w wielu kościołach Polski i poza jej granicami. W Lublinie jest autorem m.in. projektu kamiennego orła na budynku Poczty Głównej w Lublinie, a także marmurowego epitafium arcybiskupa Józefa Życińskiego w archikatedrze lubelskiej i umieszczonego w nim portretu, autorem portretu Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego w głównej auli KUL oraz portretu św. Jana Pawła II w kościele lubelskiego seminarium duchownego i różnych tablic pamiątkowych.

Zajmuje się również ilustracją książkową, projektowaniem okładek płyt, książek, odznaczeń oraz różnego rodzaju opracowaniami graficznymi. W marcu 2010 wygrał m.in. konkurs na wykonanie obrazu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki (umieszczonego następnie w Świątyni Opatrzności Bożej.

W sobotę, 23 marca 2024 r., po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra w Lublinie (ul. Królewska 9) nastąpi poświęcenie tablicy grobowej Księdza Biskupa Ryszarda Karpińskiego oraz jego portretu tzw. „trumiennego” na blasze, autorstwa Zbigniewa Kotyłło.

więcej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Kotyłło
https://www.facebook.com/kotyllo

Print Friendly, PDF & Email