Stefan Münch odznaczony medalem „Lumen Mundi”

W niedzielę, 24 marca 2024 r., podczas kolejnego z koncertów jubileuszowego 30. Międzynarodowego Festiwalu TEMPUS PASCHALE – Lublin 2024, który odbywał się w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie, z rąk abp. Stanisława Budzika, archidiecezjalne odznaczenia „Lumen mundi” (Światłość świata) otrzymał Stefan Münch, lubelski znawca muzyki i dyrektor artystyczny Festiwalu.

Przekazuję wyrazy wdzięczności za pełną pasji pracę na rzecz promowania kultury chrześcijańskiej i muzycznej, za założenie i prowadzenie przez 30 lat Stowarzyszenia Pro Musica Antiqua oraz organizowanie Festiwali Tempus Paschale w Lublinie

abp Stanisław Budzik

Stefan Münch – jest adiunktem Instytutu Nauk o Kulturze UMCS (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), gdzie specjalizuje się w zakresie historii literatury polskiej, historii muzyki, historii teatru, estetyki dzieła muzycznego i problematyki medialnej. Jest stałym współpracownikiem prestiżowych polskich instytucji muzycznych, jak Filharmonia Narodowa, w której systematycznie zapowiada koncerty, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Łódzka (artykuły do programów polskich transmisji z Metropolitan Opera), Polska Filharmonia Bałtycka, Podkarpacka, Częstochowska i Podlaska oraz wielu polskich festiwali.

Stefan Münch jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Pro Musica Antiqua”, z którym zorganizował liczne koncerty symfoniczne, oratoryjne i kameralne, prezentujące mało znaną w Lublinie i regionie muzykę dawną w jej autentycznym kształcie wykonawczym. M.in. był współtwórcą Festiwalu „Muzyka, Zabytki, Plastyka”, a od 1997 roku kieruje Festiwalem „Muzyka i Plastyka – Tempus Paschale”.

W uznaniu działalności edukacyjnej, promocyjnej i społecznej otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”, Medal Komisji Edukacji Narodowej…

źródło/więcej: https://filharmonialubelska.pl/artysta/stefan-munch/
http://www.wstronesztuki.lublin.pl/…
https://www.facebook.com/stefan.munch.7902/

Print Friendly, PDF & Email