Zaproszenie na złoty jubileusz arcybiskupa Bolesława Pylaka

ZAPROSZENIE METROPOLITY LUBELSKIEGO
NA ZŁOTY JUBILEUSZ ARCYBISKUPA BOLESŁAWA PYLAKA

W sobotę, 28 maja 2016 r. o godz. 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej obchodzić będziemy 50. rocznicę święceń biskupich Księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka, seniora Episkopatu Polski. Przyjął on święcenia biskupie w lubelskiej katedrze z rąk bpa Piotra Kałwy dnia 29 maja 1966 r.

Jubilat wpisał się złotymi zgłoskami w historię naszej archidiecezji, Jego pasterska posługa zaznaczyła się także dziejach licznych parafii oraz w życiu duchowym poszczególnych wiernych. Najpierw jako biskup pomocniczy, później jako biskup diecezjalny i senior, sprawował przez pół wieku Eucharystyczną Ofiarę, głosił pasterskie słowo, udzielał sakramentu bierzmowania, święcił kapłanów, konsekrował setki kościołów wybudowanych z jego inicjatywy.
Nie sposób wymienić wszystkich motywów do dziękczynienia za życie i posługę Księdza Arcybiskupa Bolesława Pylaka. Jubileuszowa liturgia z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski, będzie dobrą okazją do wyrażenia naszej wdzięczności.

Serdecznie zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych naszej archidiecezji do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu i wspólnej modlitwy dziękczynnej za osobę i biskupią posługę Księdza Arcybiskupa Bolesława. Otoczmy Jubilata wdzięczną modlitwą, polecajmy go wstawiennictwu Matki Bożej Katedralnej i wypraszajmy mu Boże błogosławieństwo.

Z serca wszystkim błogosławię

Wasz Biskup Stanisław

Lublin, 18 maja 2016 r.


Zaproszenie należy odczytać wiernym archidiecezji lubelskiej w ramach ogłoszeń duszpasterskich 22 maja 2016 r.

 

transmisja-jubil5

Print Friendly, PDF & Email