Zaproszenie na katechezy do św. Michała w Lublinie (start 29.01.2017)

Katechezy głosi IV wspólnota z Bronowic (Lublin) – rozpoczęcie w niedzielę 29.01.2017, następne w  poniedziałki, czwartki i niedziele o godz. 19.00 w katechumenium (nowy budynek z tyłu kościoła św. Michała)

Print Friendly, PDF & Email