Zapraszamy do Lublina i okolic na wycieczkę w ramach programu Mała Ojczyzna – Lubelskie

Zapraszamy do Lublina i okolic na wycieczkę w ramach programu Mała Ojczyzna – Lubelskie. Archidiecezja Lubelska przygotowała kompleksową propozycję programową, która obejmuje zwiedzanie miasta, doświadczanie jego historii oraz szereg atrakcji przybliżających piękno Lubelszczyzny. Na wycieczki zapraszamy uczniów z obszaru województwa lubelskiego.

Poznawanie bogactwa historii oraz współczesności kształtuje postawy patriotyzmu lokalnego, ważnego czynnika budującego system wartości oparty o szacunek i świadomość własnego pochodzenia.

W ramach projektu odbędzie się 8 wycieczek dla klas szkół podstawowych ze szkół w Województwie Lubelskim. Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież z regionów wiejskich, w tym przypadku mieszkańcy województwa lubelskiego i ościennych, którzy w swoich miejscowościach nie mają na co dzień możliwości zaangażowania w życie kulturalne.

zdjęcia z wycieczek: Paweł Fiedeń

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Print Friendly, PDF & Email