Zapisy na oazy wakacyjne dzieci i młodzieży

Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej serdecznie zaprasza dzieci i młodzież na rekolekcje wakacyjne. Wyjazd na oazę to szansa spędzenia czasu wakacji w gronie rówieśników i doświadczenie żywego Kościoła. Szczegóły dotyczące wyjazdu oraz zapisów znajdują się na plakacie i na stronie internetowej: https://lublin.oaza.pl/ozk-2024-zapisy-na-oazy-dla-dzieci-i-mlodziezy/

Oaza to forma rekolekcji przeżyciowych Ruchu Światło-Życie. Program oazy przewiduje pewną część czasu przeznaczoną na rozrywkę, sport, jednak zasadniczym celem jest pogłębienie życia wewnętrznego i formacja biblijno-liturgiczna na odpowiednim do wieku poziomie dojrzałości. W pierwszej kolejności na oazę będą przyjmowane osoby które uczestniczyły w formacji w ciągu roku. Następnie pozostali według kolejności zapisów.

więcej: www.lublin.oaza.pl
www.facebook.com/lublinoaza

Print Friendly, PDF & Email