Sekularyzacja a chrześcijaństwo. Wyzwania dla naszych czasów – KUL: 6.06.2024

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zaprasza 6 czerwca 2024 r. (czwartek) na wykład Ks. Prałata Mariano Fazio Fernandeza pt. Secularisation and Christianity. A challenge for our times. – Sekularyzacja a chrześcijaństwo. Wyzwania dla naszych czasów., który odbędzie się o godz. 9.45 w Centrum Transferu Wiedzy KUL (sala CTW-113).

KS. PRAŁ. MARIANO FAZIO FERNÁNDEZ – doktor filozofii, były rektor Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie i Przewodniczący Konferencji Rektorów Rzymskich Uniwersytetów Papieskich, Wikariusz Pomocniczy Prałatury personalnej Opus Dei oraz autor licznych książek na temat współczesnego społeczeństwa i procesów sekularyzacji

Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Print Friendly, PDF & Email