Zachowania ryzykowne ? diagnoza, profilaktyka i terapia

ryzykowne

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO – WARSZTATOWA
ZACHOWANIA RYZYKOWNE – DIAGNOZA, PROFILAKTYKA I TERAPIA
Lublin, 20 maja 2015 r.
Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL

Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL (Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej) wraz z Fundacją na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny „Rodzina, tradycja”, Fundacją Dzieci Niczyje z Warszawy oraz Psychologicznym Centrum Diagnozy i Terapii w Lublinie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowo ? Warsztatowej  pt.: „Zachowania ryzykowne ? diagnoza, profilaktyka i terapia”.

Konferencja odbędzie się dnia 20 maja 2015 r. (środa) w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Celem konferencji jest szeroka, wieloaspektowa analiza przyczyn i skutków zachowań ryzykownych w grupie dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak również prezentacja dobrych praktyk ? skutecznych strategii profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za dolegliwe społecznie.

Swój udział w konferencji potwierdzili:

 • prof. Zbigniew Gaś (WSEI)
 • dr Krzysztof Ostaszewski (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • dr Jakub Kołodziej (Ośrodek Terapeutyczno – Szkoleniowy)
 • dr Ireneusz Siudem (Instytut Psychologii UMCS)

Wiodące obszary tematyczne konferencji:

 1. Zachowania ryzykowne związane z korzystaniem z Internetu (pornografia internetowa, agresja elektroniczna, grooming, uzależnienie od Internetu, uzależnienie od komputera, uzależnienie od gier online, IAS-internetowa aktywność seksualna, hazard online).
 2. Uzależnienia czynnościowe (patologiczny hazard, uzależnienie od brania kredytów, pracoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od ćwiczeń fizycznych, uzależnienie od opalania się ? tanoreksja, uzależnienie od zdrowej żywności ? ortoreksja).
 3. Zachowania ryzykowne związane z rozwojem seksualnym (uzależnienie od seksu/pornografii).
 4. Uzależnienia chemiczne (narkotyki, dopalacze, nikotyna, e-papierosy).
 5. Zachowania ryzykowne żywieniowe (kompulsywne objadanie się, anoreksja).
 6. Rodzina a zachowania ryzykowne (niewierność małżeńska, rozwód).
 7. Szkoła wobec zachowań ryzykownych.
 8. Praca socjalna wobec zachowań ryzykownych.
 9. Zachowania ryzykowne – propozycje działań profilaktycznych.

W ramach konferencji przewidziane są sesje plenarne, sesje posterowe, dyskusje w gronie specjalistów, konsultacje, jak również specjalistyczne certyfikowane warsztaty skierowane do: nauczycieli, katechetów, psychologów, pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli, terapeutów, specjalistów terapii uzależnień, pełnomocników gminnych ds. uzależnień, przedstawicieli samorządów gminnych, streetworkerów, pracowników  organizacji pozarządowych, profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną uzależnieniami, przedstawicieli ośrodków pomocy rodzinie, pracowników poradni psychologicznych i pedagogicznych, Centrów  Pomocy Rodzinie, placówek leczenia uzależnień, itp.

Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych praktyków w zakresie profilaktyki i terapii zachowań problemowych.

Propozycje certyfikowanych warsztatów:

 • Szkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy ? Ewa Czemierowska ? Koruba (Trener programu „Spójrz inaczej”)
 • Seksting ? profilaktyka i ochrona ? Katarzyna Topolewska (Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy)
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ? profilaktyka i ochrona ? dr Małgorzata Artymiak (Dyrektor Psychologicznego Centrum Diagnozy i Terapii WSEI)
 • Konstruowanie oddziaływań profilaktycznych w ujęciu interakcyjnym ? Marta Piechota, Mariusz Chadacz (Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii WSEI)
 • Pornografia internetowa ? profilaktyka i ochrona ? Magdalena Smaś-Myszczyszyn (Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani, Głogowskie Stowarzyszenie Terapii Uzależnień i Ochrony Zdrowia  Psychicznego)

więcej informacji – zgłoszenia
PLAKAT

Print Friendly, PDF & Email