Z misjonarzami budujemy Kościół – Niedziela „Ad Gentes” – 5.03.2023

W II niedzielę Wielkiego Postu – przypadającą 5 marca 2023 r., w Kościele w Polsce obchodzić będziemy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przeżywać go będziemy pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”.

Od 2005 r. w II niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce modli się i wspiera finansowo misje poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Niedziela ta jest obchodzona jako Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Z tej okazji w parafiach odbywają się też będzie się zbiórka na fundusz misyjny.

Aby misyjne dzieło Kościoła mogło się rozwijać i przynosić błogosławione owoce, trzeba z naszej strony dojrzenia w wierze, aby z niej rodziło się nasze misyjne zaangażowania. Dlatego zwracam się do wszystkich tworzących wspólnotę Kościoła na polskiej ziemi, tak duchownych, jak i świeckich, z prośbą o modlitwę i wsparcie misji. „A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,10).

bp Jan Piotrowski, Komunikat na II niedzielę Wielkiego Postu

W 2022 roku zebrano 1.883.302 zł. Drogą sms-ową zebrano 35.284,82 zł.. Dzięki hojności wiernych w Polsce misjonarze zrealizowali 99 projektów ewangelizacyjnych, edukacyjnych, medycznych i charytatywnych na kwotę 470 tys. zł.

W 2022 r. Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przeznaczyło 138 659 euro na realizację 124 projektów pomocowych. Pomoc finansową otrzymało 59 sióstr zakonnych, 29 zakonników, 30 księży fideidonistów oraz 5 misjonarzy świeckich. Dofinansowano 61 projektów ewangelizacyjnych i budowlanych; 27 edukacyjnych; 19 charytatywnych i 16 medycznych. Projekty te są konkretną formą rozwiązywania prozaicznych, codziennych problemów na placówkach misyjnych.

więcej: www.adgentes.misje.pl
Komunikat bp. Jana Piotrowskiego przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Print Friendly, PDF & Email