Oficjał Lubelskiego Sądu dla KAI o sprawach dotyczących nieważności małżeństwa

Katolicka Agencja Informacyjna opublikowała 14 lutego 2023 r. wywiad z oficjałem Sądu Metropolitalnego w Lublinie, a zarazem profesorem prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ks. dr. hab. Leszkiem Adamowiczem, dotyczący prowadzonych w sądach kościelnych spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Rozmowę zatytułowaną „Profesor KUL: wielość spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa świadczy o wrażliwości moralnej” przeprowadził Tomasz Królak (KAI).

Dziś główną przyczyną stwierdzania nieważności małżeństwa są zaburzenia procesu decyzyjności, a także uzależnienia od różnych nowych zjawisk, zarówno w świecie cyfrowym jak i życiu społecznym – mówi KAI ks. dr hab. Leszek Adamowicz. Profesor KUL i oficjał Sądu Metropolitalnego Lubelskiego zaznacza, że sprawa przyjmowana jest w sądzie dopiero wtedy, kiedy małżeństwo definitywnie się rozpadło.

https://www.ekai.pl/…

czytaj: https://www.ekai.pl/profesor-kul-wielosc-spraw-o-stwierdzenie-niewaznosci-malzenstwa-swiadczy-o-wrazliwosci-moralnej/

Print Friendly, PDF & Email