XVI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce 26.01.2016

26 stycznia 2016 r. obchodzony będzie po raz 16 Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchody zainicjowane zostały w 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Tegoroczne obchody przebiegać będą pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie razem przeciw przemocy popełnianej w imię religii„.

Organizację ogólnopolskich obchodów zajmują się: Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski. Współpracuje z nimi Instytut Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Centralne spotkanie z okazji Dnia Islamu rozpocznie się o godz. 16.00 w domu parafialnym przy parafii katedralnej św. Floriana w Warszawie. W programie zaplanowano m.in. wspólne czytanie fragmentów z Pisma Świętego i z Koranu o przeciwstawianiu się przemocy popełnianej w imię religii. Wystąpienie dotyczące tegorocznego tematu Dnia Islamu ze strony katolickiej wygłosi ks. Jacek Uchan, ze strony muzułmańskiej zaś Bogusław R. Zagórski.

więcej:

www.episkopat.pl
www.radawspólna.pl

Print Friendly, PDF & Email