Między empirią a teorią. Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam – ONLINE

W 70. rocznicę swego powstania Wydział Filozofii KUL zaprasza w dniach 26-27 stycznia 2016 r. na konferencję:

Między empirią a teorią
Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam

Konferencja odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sala C-1031 (Collegium Joannis Pauli II)

TRANSMISJA ONLINE:

PROGRAM KONFERENCJI

26 stycznia 2016 r., wtorek

9.15  –  Otwarcie: J. M. ks. prof. Antoni Dębiński (Rektor KUL)
Wystąpienie organizatorów: dr hab. Arkadiusz Gut (prof. KUL), ks. dr Marek Słomka

Sesja I, prowadzi dr hab. Arkadiusz Gut (prof. KUL)

9.30-10.15  –  prof. Jacek Jadacki (UW), Teizm analityczny Józefa Życińskiego
10.15-11.00  –  prof. Agnieszka Kijewska (KUL), Scientia naturalis w wieku XII: pomiędzy teorią a empirią
11.30-12.15  –  prof. Piotr Gutowski (KUL), O miejscu rozumu i doświadczenia w filozoficznej twórczości Józefa Życińskiego
12.15-13.00  –  dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (UJ), Niewspółmierność życia mentalnego – przypadek sporu o treść niepojęciową
13.00-13.45  –  dr hab. Maciej Witek (prof. US), Implikatury skalarne w badaniach nad intuicjami statystycznymi. Uwagi metodologiczne

Sesja II, prowadzi ks. dr hab. Janusz Mączka (prof. UPJPII)

15.00-15.45  –  dr hab. Monika Walczak (KUL), Interdyscyplinarność i filozofia nauki
15.45-16.30  –  dr Natasza Szutta (UG), Granice autonomii etyki
16.45-17.30  –  dr hab. Marek Rembierz (UŚ), O relacjach między aksjologicznymi i epistemologicznymi a edukacyjnymi i społecznymi zapatrywaniami Józefa Życińskiego
17.30-17.50  –  dr Agnieszka Salamucha (UW), Badanie kompetencji moralnej: aspekt teoretyczny i empiryczny – studium przypadku (wystąpienie posterowe)

19.30-21.15  –  Wieczór wspomnień o Arcybiskupie Józefie Życińskim

– Prowadzi ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz (Dyrektor Radia eR)
– Dorobek intelektualny – ks. mgr Wojciech Kotowicz (b. doktorant Abpa J. Życińskiego)
– Wkład w kulturę społeczną oczami młodych – Maksymilian Kuźmicz (MISH KUL)
– Obrona godności człowieka – prof. Janusz Wrona (UMCS)
– Wrażliwość na innych – Khasan Khazdrijev („starszy” ze wspólnoty czeczeńskiej w Lublinie)
– Wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Budzika (Metropolity Lubelskiego)
– Koncert Wieniawski Kwartet (W. A. Mozart – Kwartet smyczkowy C – dur KV 465), słowo o muzyce: Teresa Księska-Falger

27 stycznia 2016 r., środa

Sesja III, prowadzi ks. dr Marek Słomka

9.00  –  dr hab. Wiesław Wójcik (prof. PAN), Eksplanacyjna wartość koncepcji rewolucji metanaukowej Józefa Życińskiego
9.45  –  dr hab. Katarzyna Paprzycka (prof. UW), dr Katarzyna Kuś (UW), Czy można empirycznie zbadać pojęcie działania intencjonalnego?
10.45-12.15  –  Dyskusja panelowa: Naturalizm a badania nad religią

– prof. Barbara Chyrowicz SSpS (KUL)
– prof. Tadeusz Gadacz (UP)
– prof. Andrzej Bronk SVD (KUL)
– prowadzi prof. Jacek Wojtysiak (KUL)

Sesja IV (studentów i doktorantów), prowadzi mgr Monika Chylińska

12.30-12.45  –  mgr Grzegorz Zyzik (UO), Uwięzieni w maszynie. Technoantropologia
12.45-13.00  –  Łukasz Gomułka (UO), Niezmienniki pola racjonalności na przykładzie eksperymentów myślowych Stanisława Lema
13.00-13.15  –  mgr Łukasz Borowiecki (UJ), Przestrzenność doświadczeń słuchowych z perspektywy filozofii i psychoakustyki
13.15-13.30  –  mgr Damian Luty (UAM), Platonizm w strukturalistycznej refleksji nad czasoprzestrzenią
13.30-13.45  –  mgr Paweł Zięba (UJ), Realizm naiwny a badania empiryczne
13.45-14.00  –  Mateusz Firlej (UW), Życiński wobec logicznego empiryzmu
14.00  –  Podsumowanie i zamknięcie konferencji: dr hab. Monika Walczak (Dziekan Wydziału Filozofii KUL)

Konferencja została przygotowana w ramach projektów finansowanych przez: Centrum Kopernika, Narodowe Centrum Nauki, HARMONIA oraz Fundację Rozwoju KUL i Fundację Konrada Adenauera.

Patroni medialni: Radio eR, Gość Niedzielny, TVP Lublin, Academicon

2016_plakat_A3_5latAbp_

więcej: www.kul.pl

Print Friendly, PDF & Email