X Tydzień Wychowania – Budujemy więzi – 13-19.09.2020

Pod hasłem „Budujmy więzi” od 13 do 19 września 2020 r. w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzony Tydzień Wychowania. Organizują go już po raz dziesiąty Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski oraz Rada Szkół Katolickich.

Z okazji Tygodnia Wychowania biskupi polscy wydali m.in. list pasterski, a Komisja Wychowania Katolickiego KEP we współpracy z Radą Szkół Katolickich przygotowała także materiały duszpasterskie na Tydzień Wychowania. Zawierają  m.in. rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, ponadto scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz teksty konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli, a także nagrania audio i wideo.

Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego, konsultora Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Można je zaleźć na stronie internetowej Tygodnia: www.tydzienwychowania.pl

Tydzień Wychowania jest obchodzony w Kościele katolickim w Polsce od września 2011 roku. „To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania jako pomocy w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania”.

www.tydzienwychowania.pl

więcej:

Print Friendly, PDF & Email