TV lectio divina – XXV Niedziela zwykła „A” (Mt 20, 1-16)

Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Jesteśmy wyczuleni na sprawiedliwe i równe traktowanie w pracy, ciężko znosimy, gdy ktoś oba nas jest faworyzowany. Czy Bóg jest taki sam? Jednych faworyzuje a drugich wykorzystuje? Dzisiejsza Ewangelia jest pełna kontrowersji. Zapraszamy na wspólną medytację biblijną – ks. Józef Maciąg, ks. Paweł Matyjaszewski i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email