Wyprawki szkolne od pracowników lubelskiego kuratorium

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie sfinansowali i przekazali za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Lubelskiej 12 kompletnych wyprawek szkolnych dla dzieci z terenów dotkniętych nawałnicami. Przekazany dar trafi do dzieci z Diecezji Pelplińskiej, poszkodowanych podczas minionych nawałnic jakie nawiedziły Polskę.

Przekazania wyprawek na ręce dyrektora Caritas ks. Wiesława Kosickiego dokonała Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty.

Budujące jest to – podkreśliła Pani Kurator – że pracownicy Kuratorium poczuli wspólnotę miejsca pracy i sami postanowili zorganizować akcję służącą potrzebującym dzieciom. Dzięki niej dzieci, będą mogły wraz z pierwszym dzwonkiem kontynuować edukację z zupełnie nowym asortymentem szkolnym.
Ksiądz Dyrektor zapewnił, że jeszcze dziś wyprawki zostaną wysłane do Diecezji Pelplińskiej i trafią bezpośrednio do dzieci potrzebujących takiego wsparcia.

Print Friendly, PDF & Email