Wręczono medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 2021

W środę, 21 października 2021 r., wręczone zostały medale Komisji Episkopatu Polski ds. Misji za zasługi w dziele misyjnym kościoła Benemerenti in Opere Evangelizationis. Wśród osób nagrodzonych w tym roku – w kategorii II. za pomoc modlitewną i duchową dla misji – znalazła się Elżbieta Czarnota, katechetka Szkoły Podstawowej nr 22 w Lublinie.

Elżbieta Czarnota jest katechetką w Szkole Podstawowej nr 22 w Lublinie, Parafia pw. św. Józefa i świecką animatorką misyjną z archidiecezji lubelskiej. Prowadzi od ponad 30 lat Ognisko Misyjne „Kanaan” Przez lata angażuje się w animację i formację misyjną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie idei misyjnej w środowisku lokalnym.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji kolejny raz podczas uroczystej gali, która obyła się w Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, przyznała Medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” dla osób i instytucji zasłużonych dla misyjnego dzieła Kościoła w Polsce. Medale zostały przyznane 14 osobom i instytucjom, spośród 78 kandydatur zgłoszonych przez diecezje oraz organizację misyjne. Uroczystościom przewodniczył bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Misyjnej i inicjator Medalu.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i przyznawany jest w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

Kapituła postanowiła, że w 2021 r. Medal dla najbardziej zasłużonych na polu misyjnym przypadnie nestorom misji: ojcu Tadeuszowi Grucy, werbiście, s. Judycie Janinie Bożek ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny oraz s. Leokadii Krystynie Popławskiej ze Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.

Kapituła Medalu „Benemerenti” nagrodziła w kategorii I „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła” misjonarkę świecką Ewę Gawin, o. Mieczysława Tlagę oraz ks. kan. Stanisława Hoinkę. Za pomoc modlitewną i duchowa dla misji (kategoria II), Kapitula nagrodziła Medalem Wiktora Grychnika, Elżbietę Czarnota oraz siostrę Samuelę Prajsnar.

W kategorii III „pomoc finansowa i materialna misjom” kapituła nagrodziła ks. kan. Mariana Szostaka, ks. Adama Kalinę oraz Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl . W kategorii IV „promocja medialna misji” Medal Benemerenti otrzymali: O. Feliks Poćwiardowski, Sekcja Polska Radia Watykańskiego oraz Radio Jasna Góra.

źródło/więcej: misje.pl

Print Friendly, PDF & Email