Ruszyły nowe projekty realizowane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej

W piątek, 22 października 2021 r., w Domu Spotkania – Caritas Archidiecezji Lubelskiej – w Dąbrowicy miało miejsce poświęcenie Dziennego Domu Pomocy oraz Mieszkań Wspomaganych Wspieranych, którego dokonał Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik.

Dzienny Dom Pomocy powstał w ramach projektu Równe szanse – droga do godnego życia osób niesamodzielnych. Jego założeniem jest stworzenie przestrzeni spotkania dla osób starszych wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, w tym osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowania.

Podopieczni Domu będą mogli skorzystać z licznych zajęć (samoobrona, arteterapia, rękodzieło, zajęcia muzyczne, kulinarne, zajęcia usprawniania fizycznego i zajęcia z elementami socjoterapii), a także usług opiekuńczych, poradnictwa psychologicznego czy treningu umiejętności społecznych i samoobsługi. Ponadto trzy osoby, które nie mogą opuścić swojego miejsca zamieszkania otrzymają pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza.

Przy Dziennym Domu Pomocy prowadzona będzie także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Mieszkania Wspomagane Wspierane są częścią projektu Włączeni. Dla 16 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. po dłuższej chorobie psychicznej bądź fizycznej, po wyjściu z zakładu karnego, czy też po opuszczeniu domu dziecka czy chcących wyjść z bezdomności) przygotowane zostało 5 mieszkań (z aneksami kuchennymi), mających zapewnić im bezpieczną przystań.

Lubelska Caritas chce stworzyć elastyczny i odpowiadający potrzebom mieszkańców system kompleksowego wsparcia umożliwiający osiągniecie niezależności poprzez zwiększenie samodzielności w zakresie samoobsługi, umiejętności komunikacyjnych i społecznych, naukę dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie, integrację ze społecznością lokalną, a także rozwijanie zainteresowań i naukę aktywnego spędzania wolnego czasu.

Oba te projekty realizowane są przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastkowie, a finansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

więcej:

CARITAS: lublin.caritas.pl

GOŚĆ LUBELSKI: Miejsce dla seniorów i mieszkania dla potrzebujących. Najnowszy projekt Caritas już działa

Print Friendly, PDF & Email