Wojna wciąż trwa! 2 lata pomocy Ukrainie Caritas Lublin – 24.02.2024

W sobotę 24 lutego 2024 r. mijają 2 lata od wybuchu wojny w Ukrainie. Prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowano na świecie, w tym ok. 1 mln przebywa w Polsce. Minione dwa lata to czas zarówno lęku i niepokoju, jak również nadziei i doświadczania ludzkiej solidarności i życzliwości.

Wraz z wybuchem wojny m.in. dla lubelskiej Caritas rozpoczął się czas olbrzymiej mobilizacji i intensywnej pracy przy organizowaniu i koordynacji pomocy dla Ukrainy, która nieustannie trwa. Wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2023 roku osobom z Ukrainy w Polsce i w Ukrainie wyniosła prawie 150 mln złotych.

Dwa lata wojny zmieniły nasze odczucia, a informacje z frontu spowszedniały. Ale wojna w Ukrainie trwa i zbiera śmiertelne żniwo. Niech nasza modlitwa i wszelkie wyrazy pamięć w tym dniu będą swoistym symbolem solidarności z ukraińskim narodem, borykającym się od 2 lat z cierpieniem, niebezpieczeństwem i trudami wojny.

INFORMACJA CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ:

Od początku wojny nasza Caritas lubelska działa dwutorowo – pomaga zarówno osobom, które pozostały w kraju i których wojna dotyka bezpośrednio, jak i tym którzy postanowili uciekać do Polski i tutaj szukać schronienia.

POMOC NIESIONA W POLSCE

Na przestrzeni czasu, miejsce do którego uchodźcy mogli przychodzić i szukać wsparcia rozwijało się i zmieniało w zależności od potrzeb naszych podopiecznych. Początkowo funkcjonował „Punkt kryzysowy”, do którego trafili ludzi jadący prosto z granicy, i w którym można było uzyskać pomoc przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Po pewnym czasie powstał „Dom Przyjaźni”, gdzie dodatkowo osoby z Ukrainy mogły się spotkać, spędzić ze sobą czas, a dzieci mogły bezpiecznie przeczekać na swoich rodziców w ochronce. Aktualnie wszelką pomoc uchodźcy mogą uzyskać przychodząc do naszego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które mieści się w głównej siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15, a także w Puławach przy ul. Słowackiego 2/213.

Na początku wojny osoby przyjeżdżające do Polski otrzymywały pomoc rzeczową i informacyjną, ale działania cały czas były rozszerzane i dostosowywane do potrzeb. Caritas Polska i Caritas diecezjalne uruchomiły 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, rozmieszczonych na terenie całej Polski. W przeważającej części korzystają z nich matki i dzieci. Obecnie jest to długofalowe i kompleksowe wsparcie.

W drugim roku pomocy skupiliśmy się na obszarach związanych z integracją, czyli nauką języka polskiego, obszarem rynku pracy i integracją ze społeczeństwem. Uczymy osoby nie tylko tego, żeby umiały się porozumieć, ale żeby umiały zadbać o siebie. To jest bardzo potrzebne na rynku pracy, w przychodni, w szkole, w codzienności. Nic tak nie działa na drodze do samodzielności jak stała praca, która wiąże się ze stałym zarobkiem.

Renata Makuch, koordynatorka Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Polska w Warszawie.

W Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom udzielamy pomocy prawnej, psychologicznej, informacyjnej, rzeczowej i żywieniowej, pomagamy w zalezieniu pracy, prowadzimy kursy języka polskiego, ochronkę dla dzieci oraz spotkania i wydarzenia integracyjne. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Naszych beneficjentów zapraszamy do Centrum w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek: 8:30-14:00
Wtorek: 8:30-14:00
Środa: 10:00-16:00
Czwartek: 8:30-14:00

Nadal mamy także pod opieką ukraińskie matki z dziećmi oraz seniorów, którzy mieszkają w ośrodku w Księżomierzy. Aktualnie przebywają tam 24 osoby. W wakacje w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, na kolonie razem z polskimi dziećmi wyjechało 28 dzieci z Ukrainy. Dodatkowo w czerwcu odbył się turnus wytchnieniowy, w którym wzięło udział 75 dzieci z Ukrainy z Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej. Na początku września przekazaliśmy także 400 wyprawek szkolnych do Caritas-Spes w Charkowie w ramach akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. 100 wyposażonych tornistrów trafiło także do ukraińskich dzieci przebywających w Polsce na terenie województwa lubelskiego.

POMOC ZA GRANICĄ

Nasze wsparcie kierujemy również do osób, które pozostały w swoim kraju. W 2023 roku wysłaliśmy 41 tirów i 67 busów dostawczych z pomocą humanitarną. Prowadziliśmy akcję „Bezpieczne porody łączą narody” w ramach projektu pomocowego „Pomoc humanitarna 2023” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i Polskim Towarzystwem Położnych. Projekt finansowanego był z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej współpracy rozwojowej. Dzięki temu wyposażyliśmy szpitale w małych miejscowościach w Ukrainie w najbardziej potrzebny sprzęt do bezpiecznego przyjmowania dzieci na świat. Łącznie do Ukrainy wyjechało 5 tirów z pakietami porodowymi i wyprawkami dla noworodków na sumę ok 2 mln zł. Przy współpracy z Caritas Polska przekazywaliśmy paczki w ramach akcji „Paczka dla Ukrainy”, które zostały dostarczone w najbardziej potrzebujące miejsca. Od początku wojny, do Ukrainy dotarło ponad 90.000 takich paczek.

POMOC W LICZBACH – rok 2023:

• 2465 osób otrzymało spersonalizowane wsparcie psychospołeczne,
• 169 osób otrzymało wsparcie psychologiczne,
• 1249 uczestników działań PSS Lite (działań integracyjnych),
• 471 dzieci skorzystało z ochronki dla dzieci,
• 180 osób wzięło udział w kursach języka polskiego,
• 246 osób skorzystało ze wsparcia w zakresie utrzymania oraz zatrudnienia, włączenia społeczno-ekonomicznego, a także programów rozwoju,
• 363 osoby skorzystało ze wsparcia w zakresie zatrudnienia,
• 289 osób skorzystało z pomocy prawnej.

Dziękując Bogu za Wszystkich, dzięki którym udało się zorganizować dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy – za ofiarodawców, darczyńców, wolontariuszy oraz pracowników Caritas i współpracujących firm i instytucji – 24 lutego br. o godz. 18.00 rozpocznie się wspólna modlitwy o pokój w Ukrainie, podczas Mszy Świętej w kościele pw. św. Jozafata przy ul. Zielonej 3 w Lublinie.

W sobotę 24 lutego, wyłonieni zostaną także zwycięscy konkurs rysunkowo-fotograficznego dla dzieci do 18 roku życia pt. „Czym dla mnie jest pokój”, zorganizowanego przez lubelską Caritas. W najbliższy zaś poniedziałek w naszym Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom zostanie zorganizowana wystawa wszystkich prac.

Print Friendly, PDF & Email