Wigilijne spotkanie na liturgii z osadzonymi w areszcie śledczym

W niedzielę, 24 grudnia 2017 r.  na terenie Aresztu Śledczego w Lublinie przy ul. Południowej w Lublinie bp Mieczysław Cisło sprawował Mszę św. (z IV Niedzieli Adwentu) dla przebywających tu osadzonych. Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup złożył świąteczne życzenia, a następnie pobłogosławił opłatki, którymi połamał się ze zgromadzonym.

Zanim nastąpiło podzielenie się opłatkiem ze współuczestnikami Eucharystii Ksiądz Biskup zaproponował, by w chwili ciszy, symbolicznie przełamując trzymany w dłoni opłatek, połamać się nim z tymi, z którymi chcielibyśmy to uczynić w czasie wigilijnej wieczerzy.

Oprawę Mszy św. przygotowały jak zwykle Siostry Misjonarki Maryi wraz z gronem wolontariuszy.

Print Friendly, PDF & Email