Wieża Trynitarska – muzeum w Sercu Lublina – Projekty 2020

Wieża Trynitarska – muzeum w Sercu Lublina

Dzięki funduszom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezja Lubelska zrealizowała projekt pod nazwą „Wieża Trynitarska – muzeum w sercu Lublina”.

Program zadania obejmował rozwinięcie i unowocześnienie istniejącej już infrastruktury Muzeum, dzięki czemu w znaczący sposób podniosły się wartości wizualne i estetyczne przestrzeni. Zwiększyła się przy tym również atrakcyjność miejsca dla odwiedzających. Założone cele udało się zrealizować dzięki zakupieniu zestawu oświetlenia galeryjnego i efektowego, wyposażenia nagłośnieniowego oraz sprzętu multimedialnego. 

Zabytkowe muzeum mieszczące się na Wieży Trynitarskiej zyskało współczesny wymiar oraz odzyskało właściwy blask. Inwestycja pozwoli na zorganizowanie warsztatów, lekcji edukacyjnych oraz prezentacji dla mieszkańców miasta, a nowoczesny wygląd zachęci do ponownych odwiedzin przez zwiedzających.

Modernizacja i instalacja systemów bezpieczeństwa w Wieży Trynitarskiej

Wieża Trynitarska jest siedzibą Muzeum Archidiecezjalnego, w którym zgromadzone są eksponaty Sztuki Religijnej takie jak ikony, rzeźby, tkaniny, instrumenty muzyczne oraz inne zabytkowe sprzęty. 

W celu ochrony jednego z najcenniejszych zabytków Lublina budynek poddano działaniom modernizacyjnym, mającym na celu uchronienie Wieży przed groźbą pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym.

Projekt zrealizowany został przez Archidiecezję Lubelską ze wsparciem finansowym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki zamontowaniu systemów przeciw pożarowego, sygnalizacji włamaniowej oraz monitoringu, zabytek spełnia wymogi bezpieczeństwa, pozwalając przy tym na organizację kolejnych przedsięwzięć rozpowszechniających tradycję i kulturę regionu.

Kościoły Lubelszczyzny na gigapanoramach – 2 etap prac

Piotrawin, św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM

Archidiecezja Lubelska kontynuuje także realizację projektu pn. „Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowany jest on w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, a skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, jakim w tym wypadku są gigapanoramy, ma na celu przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo.

Lublin, św. Mikołaja

Dzięki dużemu przybliżeniu fotografowanych obiektów, oglądający może zobaczyć szczegóły, które nie są możliwie do dostrzeżenia „gołym okiem” np. sklepień kościołów czy zbioru fresków o złożonym układzie i symbolice.

W ubiegłym roku digitalizacja dotyczyła trzech kościołów na terenie Lubelszczyzny:  Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego należącego do zespołu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie oraz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.

W tym roku opracowane zostały kościoły:

• Lublin, św. Mikołaja
• Piotrawin, św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM
• Józefów nad Wisłą, Bożego Ciała

Józefów nad Wisłą, Bożego Ciała

Gigapanoramy lotnicze przedstawiają fotografowany obiekt z wysokości i obejmują całe kompleksy budowli sakralnych, w tym kościoły, bramy, furty, otaczający drzewostan, cmentarze przykościelne, domy kościelne, ogrodzenia, mury itp. Oglądający może dokładnie obejrzeć plan całego kompleksu, którego nie jest w stanie dojrzeć z dołu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwiedzający może w pełni poczuć atmosferę odwiedzanych obiektów, a co najważniejsze poznać je z każdej strony. Wszystkie gigapanoramy uzupełnione są opisami sfotografowanych obiektów.

Wymienione kościoły już można zwiedzać wirtualnie i oglądać efekty prac  pod adresem:

www.koscioly.diecezja.lublin.pl

Piotrawin, św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława BM
Print Friendly, PDF & Email