Digitalizacja najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej

Zakończony został projekt Digitalizacji najcenniejszych zbiorów należących do Archidiecezji Lubelskiej, który pozwolił przeprowadzić kwerendę „białych kart zabytków” wraz z ich odwzorowaniem cyfrowym oraz digitalizacją najcenniejszych zabytków ruchomych (obrazy, kielichy, ornaty, rzeźby itp.).

Materiały będące w posiadaniu Archidiecezji Lubelskiej należą do najcenniejszych w kraju. Składają się na nie m.in. takie serie ksiąg jak księgi oficjalatu foralnego lubelskiego poczynając od XV wieku, księgi wizytacyjne archidiakonatu lubelskiego od XVII wieku, księgi czynności łacińskich biskupów chełmskich oraz księgi wizytacji biskupich od XVII stulecia, księgi posiedzeń łacińskiej kapituły chełmskiej i księgi posiedzeń kapituły kolegiackiej lubelskiej od XVII wieku. Do zasobu należą również pergaminy, z których najstarsze sięgają XV stulecia.

Zadanie wykonane zostało dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Realizacja projektu pozwoliła na udostępnienie najbardziej wartościowych, zdigitalizowanych, ruchomych zabytków kościelnych wszystkim grupom wiekowym.

Print Friendly, PDF & Email