Wierny Syn Ojczyzny naszej – Ks. Prał. Jan Poddębniak – spotkanie online 15.04.2021

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Wydawnictwo Norbertinum zapraszają na promocję książki i wieczór wspomnień poświęcony Ks. Prałatowi Janowi Poddębniakowi, która odbędzie się 15 kwietnia 2021, godz. 17.00

Spotkanie ma wyłącznie charakter online, odbywać się będzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie bez udziału publiczności.

Spotkanie będzie transmitowane online na stronie wbp.lublin.pl i Facebooku WBP (otwartym dla wszystkich). Transmisja konferencji rozpocznie się o godz. 17.00.

Ks. Prałat Jan Poddębniak  był przed wojną wikariuszem w Gościeradowie, Niedrzwicy Kościelnej i Chełmie. W czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję kanclerza Kurii Lubelskiej, stając się jednym z najbliższych współpracowników internowanego w Nowym Sączu biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana. Angażował się we wszechstronną pomoc potrzebującym; uratował m.in. dwie żydowskie dziewczyny, Sarę i Leę Bass, za co otrzymał Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Po zakończeniu wojny, jako proboszcz parafii w Niedrzwicy Kościelnej, za krytykę ustroju komunistycznego stał się obiektem inwigilacji  i prześladowania przez organa bezpieczeństwa. Wskutek nacisku władz administracyjnych został przeniesiony do odległej parafii Czemierniki, w której pracował aż do śmierci. Był gorliwym i charyzmatycznym duszpasterzem, o wielkim autorytecie wśród kapłanów i wiernych, człowiekiem czułym na ludzką krzywdę, świetnym gospodarzem i wielkim patriotą. Znany z ciętego języka i odwagi cywilnej, zapisał się trwale w dziejach diecezji jako kapłan niezłomny w trudnych dla Kościoła czasach komunistycznych.

Opublikowaną przez Wydawnictwo Norbertinum książkę „Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907- 1994)”  oraz sylwetkę Ks. Prałata Jana Poddębniaka  przedstawią: dr hab. Anna Łosowska  – autorka książki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab.  Janusz Wrona (UMCS), Tadeusz Sławecki  (Dyrektor Wojewódzkiej  Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie) oraz zaproszeni Goście, którzy znali osobiście ks. Jana Poddębniaka bądź dokumentowali jego życie i dzieło.

Książkę można nabyć w bibliotecznej Księgarni „U Hieronima” (Lublin, ul. Narutowicza 4).

Informacje szczegółowe: www.wbp.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email