Wchodzą w życie znowelizowane przepisy kościelnego prawa małżeńskiego

Przypominamy, że od 1 czerwca 2020 roku w Kościele katolickim na terenie Polski zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy kościelnego prawa małżeńskiego zawarte w Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego, opublikowanym 26 listopada 2019 r. [Akta Konferencji Episkopatu Polski, Nr 31/2019]

Celem nowej regulacji jest dostosowanie przepisów prawa partykularnego do nowych wyzwań, z którymi narzeczeni i duszpasterze stykają się w zmieniającej się sytuacji religijnej, społecznej i cywilnoprawnej. Dekret uwzględnia nowe zagadnienia duszpasterskie Kościoła w Polsce, jak m.in. wzrost liczby małżeństw zawieranych przez katolików z osobami należącymi do innych wyznań i religii, a także z osobami, które nie identyfikują się z żadną wspólnotą religijną. Nowe przepisy uzasadnione są także koniecznością uregulowania sytuacji wynikających z łatwości przemieszczania się osób, czasowymi wyjazdami za granicę, możliwości zawierania małżeństwa w miejscach pielgrzymkowych w kraju i poza jego granicami.

Nowe przepisy o kanonicznym przygotowaniu do małżeństwa

Do dekretu ogólnego przygotowywane zostało Kompedium dla duszpasterzy.

Tekst dokumentów:

Print Friendly, PDF & Email