Wakacyjna akcja Caritas Archidiecezji Lubelskiej 2022

Caritas Archidiecezji Lubelskiej od wielu lat organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach życiowych. Jest to niejednokrotnie jedyna okazja do tego, by oderwać się na chwilę od trosk dnia codziennego, zmienić środowisko, odpocząć w bezpiecznym, przyjaznym otoczeniu.

Zazwyczaj turnusy organizowane były w ośrodkach prowadzonych przez Caritas, natomiast obecnie pełnią one funkcję domów dla uchodźców z Ukrainy, dlatego też tegoroczne kolonie będą odbywały się w większości poza diecezją:

  • Kalwaria Pacławska (27.06-06.07.2022)
  • Solina I (27.06-06.07.2022)
  • Solina II (07-16.07.2022)
  • Zalesie (02-11.07.2022)
  • Poronin I (12-21.08.2022) (turnus wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas)
  • Poronin II (22-31.08.2022)
  • Firlej I (1-10.08.2022) (turnus namiotowy)
  • Firlej II (12-21.08.2022) (turnus namiotowy)

Z racji zwiększonej liczby turnusów, zwiększa nam się jednocześnie zapotrzebowanie na kadrę wychowawczą. Jeśli chcesz pojechać na kolonie jako wychowawca bądź kierownik wypoczynku – ZOBACZ PONIŻEJ


Oferta wypoczynku skierowana jest do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, wychowanków domów dziecka i rodzin zastępczych, dzieci z Ukrainy (dla tych osób wyjazdy mają charakter nieodpłatny), ale także wolontariuszy, czy też dzieci włączających się aktywnie w życie parafii – członków scholi, liturgicznej służby ołtarza oraz innych grup religijnych (przewidujemy częściową refundację kosztów wyjazdu) w wieku 10–16 lat.

Aby wziąć udział w koloniach Caritas należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej www.lublin.caritas.pl/kolonie-caritas-2022 . Należy to zrobić jak najszybciej, bowiem liczba miejsc jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń. W tym roku razem z nami wakacje spędzi ok. 500 dzieci.

Ogromną siłą i wartością wakacji z Caritas jest odpowiednio dobrana kadra. Składa się ona z wolontariuszy – osób, które decydują się poświęcić swój czas, umiejętności, podzielić się swoimi talentami, ofiarować nieco serca naszym podopiecznym. To dla nas naprawdę cenne.

ks. Paweł Tomaszewski, dyrektor Caritas w Archidiecezji Lubelskiej

Nadal rekrutujemy opiekunów na wakacyjne wyjazdy

Nadal rekrutujemy opiekunów na nasze wyjazdy. Każdy, kto ukończył 18 lat, posiada co najmniej wykształcenie średnie, zdobędzie zaświadczenie o niekaralności oraz ukończył kurs na wychowawcę lub kierownika wypoczynku może do nas dołączyć – mówi Adrianna Cięszczyk, koordynator Wakacyjnej Akcji Caritas w Archidiecezji Lubelskiej. – Jeśli komuś brakuje jedynie uprawnień – nic straconego – razem z Fundacją Dantis organizujemy odpowiednie kursy.

Warunki, które musisz spełnić:

✅ Ukończone 18 lat,
✅ Co najmniej wykształcenie średnie,
✅ Kurs na wychowawcę lub kierownika (jeśli jeszcze nie masz, możesz ukończyć go u nas),
✅ Zaświadczenie o niekaralności.

Kurs na wychowawcę: 17-19.06.2022 r. (piątek 14.00-21.30, sobota-niedziela 8.00-20.00)

Kurs na kierownika: 19.06.2022 r. (niedziela, 8.00-18.00). W przypadku kursu na kierownika niezbędne jest dodatkowo trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Zgłosić się można za pomocą formularza na naszej stronie internetowej albo kontaktując się bezpośrednio mailowo a.cieszczyk@caritas.pl, tel. 668 770 774.

więcej: https://lublin.caritas.pl/kurs-na-wychowawce-i-kierownika-wypoczynku/

Print Friendly, PDF & Email