V. Lubelskie Dni Seniora 15-23.06.2016

Tegoroczne V. Lubelskie Dni Seniora odbędą się w dniach 15-23 czerwca 2016 r.. Święto seniorów ma na celu promowanie aktywności osób starszych oraz solidarności międzypokoleniowej. Inicjatywa dedykowana jest przede wszystkim najstarszym mieszkańcom Lublina, do udziału zapraszamy całą społeczność miasta, bez względu na wiek.

Uroczysta inauguracja Dni Seniora wraz z symbolicznym przekazaniem klucza do bram miasta odbędzie się 15 czerwca (środa) o godz. 11.00 przed Ratuszem.

Inauguracja tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora zbiega się w czasie z jubileuszem 20-lecia Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Uroczystości zaplanowano na środę (15 czerwca) o godz. 10.00 w Archikatedrze Lubelskiej odbędzie się Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Następnie, o godz. 12.30 w Auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, rozpocznie się uroczyste spotkanie jubileuszowe.

W organizację tegorocznej edycji Lubelskich Dni Seniora zaangażowanych jest ponad 150 lokalnych podmiotów, które zrealizują ok. 400 różnorodnych wydarzeń. We wszystkich dzielnicach miasta odbywać się będą zajęcia integracyjne, pokazy, spektakle teatralne, prezentacje multimedialne, projekcje filmowe, warsztaty komputerowe, muzyczne, plastyczne, itp. Seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji, badań medycznych i różnych form zajęć sportowych, takich jak: ćwiczenia gimnastyczne, turnieje, wycieczki rowerowe, gry rekreacyjne i zabawy taneczne. Zorganizowane będą również festyny i spotkania mające na celu budowanie dialogu międzypokoleniowego, z udziałem całych rodzin.

Zakończenie Lubelskich Dni Seniora uświetni koncert pt. ?Liczy się tylko miłość? w wykonaniu Piotra Selima i Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska. Koncert odbędzie się 23 czerwca (czwartek) o godz. 16.00 w Teatrze Muzycznym w Lublinie.

Wykaz wszystkich wydarzeń Lubelskich Dni Seniora znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin www.lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/

Podczas Lubelskich Dni Seniora, w godz. 10.00 ? 13.00 przed Ratuszem, będzie działać Punkt Informacyjny, w którym będzie można uzyskać harmonogramy LDS i szczegółowe informacje nt. poszczególnych wydarzeń.

MIASTO DLA SENIORÓW – www.lublin.eu – INFORMACJE

HARMONOGRAM LUBELSKICH DNI SENIORA 2016 – PDF

Organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Lublin. Koordynatorem działań jest Biuro – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Forum Kobiet Lublina. Partnerami wydarzenia są placówki oświatowe i medyczne, instytucje kulturalne, organizacje pozarządowe, domy pomocy społecznej i ośrodki sportowe.

PLAKAT LUBELSKICH DNI SENIORA 2016

Print Friendly, PDF & Email