V Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie

W dniach 13-16 października 2016 r., pod hasłem „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach„, odbywa się w Lublinie V Kongres Kultury Chrześcijańskiej. Tegoroczny Kongres połączony jest z inauguracją obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Wykład inauguracyjny: „Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii” wygłosił kard. Gianfranco Ravasi.

Kongres Kultury Chrześcijańskiej, spotkanie intelektualistów i ludzi kultury, wpisuje się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych, naznaczonych sytuacjami wielorakich kryzysów, a zarazem poszukiwania sensu i trwałych fundamentów kultury […] Refleksja uczestników Kongresu wyznacza horyzont poszukiwań wspólnych wartości, które winny odgrywać podstawową rolę w kulturze Europy, aby przeciwdziałać procesom prowadzącym do utraty tożsamości europejskiej, któremu zazwyczaj nadaje się miano de-europejzacji […] ?Europa jest kontynentem, który zmaga się o swą duszę. Również od nas twórców kultury zależy, czy nadchodzące lata staną się latami przełomu, pozwalającego na wyjście z labiryntów laicyzacji znamiennej dla czasu postmodernistycznych rozczarowań? – głosi jedno z przesłań Kongresu kończących każdą edycję […]

W Kongresie biorą udział m.in.:

prof. Andrzej Friszke, Polska Akademia Nauk
prof. Adam Daniel Rotfeld, były Minister Spraw Zagranicznych
dr Paweł Kowal, ekspert w dziedzinie spraw ukraińskich
ks. prof. Józef Niewiadomski, Uniwersytet w Innsbrucku
prof. Andriej Zubow, z Moskwy
prof. Antoine Arjakovsky, z Paryża
s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnoty Chleb Życia
dr hab. Mieszko Tałasiewicz, Uniwersytet Warszawski

Szczególnymi wydarzeniami Kongresu są:

nadanie tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu
odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera

Uruchomiona została strona internetowa Kongresu: www.kongres.lublin.pl

kongres-strona

? www.kongres.lublin.pl
? plan konferencji prasowych i briefingów

? transmisje wydarzeń kongresowych w Radiu eR

? Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach
? Lubelska konferencja przed V Kongresem Kultury Chrześcijańskiej
? KAI-LUBLIN [mp/mz, V Kongresy Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie]


V Kongres Kultury Chrześcijańskiej
?Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach?
13-16 października 2016 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


PROGRAM

13 X 2016 ? czwartek

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

17.00 – Wykład inauguracyjny – kard. Gianfranco Ravasi: Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii – TRANSMISJA

18.00 – Kolacja

19.30 – Koncert Opus Magnum:

Alexander Trostiansky skrzypce
Natalya Ardasheva fortepian

 

14 X 2016 ? piątek

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

9.00 – Doktorat honoris causa Krzysztofa Pendereckiego

10.30 – Panel: Katolicki Uniwersytet Lubelski wyspą wolności

prof. Antoni Dudek, UKSW
prof. Andrzej Friszke, PAN
prof. Janusz Wrona, UMCS
Moderator: prof. Rafał Wnuk, KUL

Kościół Akademicki

12.30 – EUCHARYSTIA ? kard. Gianfranco Ravasi – TRANSMISJA

14.00 – Obiad

15.00 – Panel: Centrum Kopernika ? Czy istnieje wolna wola?

dr hab. Mieszko Tałasiewicz, UW
dr Mateusz Hohol, PAN
ks. dr Zbigniew Liana, UPJPII, CK
Moderator: Łukasz Kwiatek, CK

16.30 Panel: Ukraińska rewolucja godności – TRANSMISJA

Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej
dr Paweł Kowal, PAN
Andrzej Grajewski, IPN
Moderator: prof. Andrzej Podraza

Wręczenie statuetek Memoria iustorum

18.00 Kolacja

Teatr Stary w Lublinie

20.00 – Monodram: OJCIEC BÓGWstęp po wcześniejszym zgłoszeniu udziału (tel. 662 487 212)

 

15 X 2019 ? sobota

Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

9.00 – Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera

Laudacja: ks. prof. Andrzej Szostek, KUL
Wykład Laureata: Kosmiczny problem wolności

10.30 – Prezentacja Opera omnia Josepha Ratzingera t. VII/1 i VII/2

ks. prof. Krzysztof Góźdź
ks. prof. Jerzy Szymik

Kościół Akademicki

12.30 – EUCHARYSTIA – TRANSMISJA

Przewodniczy: abp Stanisław Budzik
Homilia: abp Abel

14.00 – Obiad

15.00 – Panel: Od konfliktu do komunii Dialog Kościoła Katolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną – TRANSMISJA

prof. Daniel Rotfeld, UW
prof. Andriej Zubow, Moskwa
Antoine Arjakovsky, Paryż
Moderator: Marcin Przeciszewski, KAI

16.30 – Panel: Kryzys migracyjny w kontekście dialogu międzyreligijnego – TRANSMISJA

abp Gintaras Grušas, Wilno
prof. Józef Niewiadomski, Innsbruck
s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnota Chleb Życia
Moderator: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

18.00 – Spektakl – Prof. Leszka MądzikaWystawa fotografi i Sacrum miejsca oraz etiuda teatralna Maski

18.30 – Kolacja

Gmach Główny sala 208

19.30 – Spotkanie autorskie – Adam Zagajewski: Czym jest życie duchowe w poezji

 

16 X 2016 ? niedziela – Inauguracja roku akademickiego

Kościół Akademicki

9.00 – Eucharystia – TRANSMISJA

Celebrans: abp Gintaras Grušas, metropolita wileński

11.00 – Inauguracja

Wykład – prof. Wojciech Roszkowski: Polska w postchrześcijańskiej Europie – TRANSMISJA

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 

Środa 12 X – Kościół Dominikanów

19.00 – Debata dwóch ambon, Wolność i religia – TRANSMISJA
prof. Piotr Gutowski, KUL; prof. Jan Woleński, UJ

Niedziela 16 X – Teatr Stary

19.00 – Pokaz specjalny filmu ZAĆMA ? reż. Ryszard Bugajski
Wstęp po wcześniejszym zgłoszeniu udziału (tel. 662 487 212)

WYSTAWY

100 na 100. Sto najcenniejszych dzieł sztuki z KUL na stulecie KUL
Zamek Królewski w Warszawie, 12.10.2016 ? 30.12.2016

Dzieci moje ? wystawa w 70. rocznicę ingresu bp. Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej
Gmach Główny KUL

Deesis. Wystawa malarstwa Stanisława Białogłowicza
Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, ul. Rynek 8, od 14.10.2016

 

Zaproszenia_kongres_2016_program.indd

Print Friendly, PDF & Email