Uroczystości 450. rocznicy Unii Lubelskiej – Lublin 30.06.2019

Z tej okazji przypadającej w tym roku 450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, w niedzielę 30 czerwca 2019 r. w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody rozpocznie Msza św. w lubelskiej archikatedrze o godz. 10.00, pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Stanisława Budzika. Homilię wygłosi arcybiskup Gintaras Grušas, metropolita wileński.

W niedzielnych uroczystościach udział wezmą m.in.: Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący Seimasu oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi i szereg gości zagranicznych, w tym delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie podpisany został akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. W specjalnej uchwale podjętej niedawno przez posłów podczas 82. posiedzenia Sejmu podkreślono, że „polsko-litewska unia umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie”.

www.sejm.gov.pl

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. (M.P. 2018 poz. 743) rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej.

Liturgia z archikatedry lubelskiej będzie transmitowana na antenie TVP 3. Transmisja dostępna będzie także online.

Po zakończeniu Eucharystii goście złożą kwiaty pod pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej, a następnie przeniosą się do Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbędzie się spotkanie poświęcona europejskiemu znaczeniu dziedzictwa Unii oraz koncert. Równolegle odbędzie się uroczyste spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa. Obchodom będzie też towarzyszyć oficjalna prezentacja okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji 450-lecia.

PROGRAM OBCHODÓW 450. ROCZNICY UNII LUBELSKIEJ
Lublin, 30 czerwca 2019 r.

10.00 – Msza Święta (Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10)

11.45 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej (plac Litewski)

  • Wspólne zdjęcie przewodniczących delegacji

12.30 – Uroczyste Spotkanie Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Litwa (Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1)

14.45 – Debata Przewodniczących Parlamentów: 450. rocznica Unii Lubelskiej. Europejskie znaczenie dziedzictwa Unii Lubelskiej dla współczesnych narodów i państw (Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1)

  • Wystąpienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
  • Wystąpienia przewodniczących delegacji

16.30 – Zakończenie obrad

  • Family photo
  • Oficjalna prezentacja okolicznościowego znaczka pocztowego z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej

17.15 – Koncert z okazji 450. rocznicy Unii Lubelskiej (Centrum Spotkania Kultur, pl. Teatralny 1)

źródło/więcej: www.sejm.gov.pl


Trwają jednocześnie lubelskie obchody rocznicy w ramach programu Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Główne wydarzenia programu zostały zaplanowane na okres 1 maja – 1 lipca 2019 roku, obejmując zasięgiem dwie ważne rocznice: 15-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) oraz 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej (1 lipca) – więcej na: www.lublin.eu


Print Friendly, PDF & Email